Hoppa till innehåll

Putin i Sundbyberg

I Sundbyberg får samhällskunskapslärarna det svårt när de ska förklara vad demokrati är. Först röstar man och då bestämmer väljarna vilken politik som ska föras. Vill man ha bort den gamla regimen röstar man för dem andra. Så ser det inte riktigt ut i Sundbyberg där socialdemokraterna tagit över två moderata ledamöter och upphävt väljarnas beslut.

Det är i sak det som har hänt i Sundbyberg. Det finns anledning att komma ihåg det när statskuppen i Pakistan diskuteras. Den har också upphävt demokratin, även om det skett under andra former. Det finns ingen likhet med Pakistan annat än att demokratins röst har upphävts. Snarare är det likheterna mellan Putins manipulationer i Ryssland där man lockar över duma-ledamöter till maktens partier för att trygga maktens fortbestånd.

Mitt i allt finns det anledning att se vad som faktiskt sker i Sundbyberg. Väljarna röstade för maktskifte, majoriteten ville det och det blev resultatet, tills det upphävdes av enskilda människors och socialdemokraternas manipulationer. Det kan beskrivas som att det är förtretligt för de partier som vann. Då har man glömt vad demokratin handlar om. Den handlar om väljarna. Finns det någon av Sundbybergs makthavare som kan förklara för skoleleverna vad demokrati är? Kan Mona Sahlin förklara hur demokratin tillämpas av hennes vänner i Sundbyberg?