Hoppa till innehåll

Putin fördärvar Rysslands framtid

Putin gör Ryssland till en brutal våldsmakt genom sin politik. Han vrider nu det ryska samhället mot rysk nationalism och intolerans samtidigt som han klargör att internationella avtal och folkrätt inte står emot det han definierar som ryska intressen. Därmed har han lagt fast att varje land som har rysk befolkning ligger inte bara i rysk intressesfär utan också i beroende till Moskva och under risk för invasion.

 

Det blir nu de farligaste krafterna i Moskva och Ryssland som tar greppet om den politiska utvecklingen i landet. Nationalism och tron på en rysk överhöghet som bygger på det etniska snarare än folkrätt och internationell lag. Den ryska korrumperade regimen erkänner nu inte längre internationell rätt. Det placerar Ryssland i en särställning i Europa liksom i världssamfundet.

 

Med den logik som han nu använder sig av för att definiera ryska intressen står inget land med rysktalande befolkning utan risk för rysk intervention och ryskt maktspråk. Ej heller något land med vad regimen Putin definierar som ryska intressen i övrigt går fritt från det hot han nu lanserar.

 

Han sätter nu Ryssland i ett kallt krig med hela sitt grannskap och med Europa. Och han förstör Rysslands möjligheter till civilisering och modernisering. Hans Ryssland står för brutalism och korrumperad maktfullkomlighet där föraktet för homosexuella, allt som faller under västerländsk kultur och andra etniska grupper släpps fritt. Det är ett aggressivt nationalistiskt Ryssland som nu tar nya steg i sin utveckling. Det är illa för Ryssland, för Rysslands grannar och för Europa.