Hoppa till innehåll

Putins regim förbryter sig mot internationell folkrätt – Artikel Nerikes Allehanda

  • av

Regimen Putin håller nu på att isolera sig från det internationella samfundet. Med ett förakt för internationell rätt håller Vladimir Putin på att göra sig till omöjlig som företrädare för ett land som vill delta i och kunna dra nytta av internationellt samarbete.

Nu ställer sig Ryssland utanför det internationella rättssystemet, utan dess garanter, men framförallt utan det förtroende länder emellan som är en förutsättning för samarbete till fördel för det egna landet. Regimen Putin underminerar inte bara rysk demokrati, nöjer sig inte längre med att fuska med internationella regler utan förbryter sig mot allt det som är internationell folkrätt.

Det kommer att drabba Ukraina. Och det drabbar europeisk stabilitet. Men mer än något annat drabbar det Ryssland som nu är det land som ingen kommer att lita på, många kommer att frukta och alla kommer att vilja hålla ifrån sig. Vladimir Putin har svikit Ryssland som ett land i världen i ivern att skydda en egen korrumperad maktstruktur. Den maktstrukturen bygger nu på våld, nationalistisk hotfullhet och frånvaron av demokratiskt stöd.

Detta är ett Ryssland som nu fullt ut tar stegen tillbaka till ett sovjetiskt förhållningssätt till sin omvärld och till andra människors frihet och liv. Man gör det med hot om, och med den uppenbara användning av, en upprustad militär som utan problem kan genomföra militära manövrar på någon dags order för att manifestera rysk styrka och dominans över grannar.

Historien söker alltid sina paralleller men den upprepas sällan, bara alltför lätt kopieras till sin form. Nu ser vi etniska marionett-regimer begära rysk hjälp som vi en gång såg i Prag 1948 och under samma tid i andra europeiska huvudstäder. Nu agerar en stormakt militärt för att ansluta geografiska områden till sig från ett annat land på grund av dess etniska sammansättning, så som vi såg i Sudet Tyskland bara tio år innan Pragkuppen.

Putin sätter nu Ryssland i ett kallt krig med hela sitt grannskap och med Europa. Och han förstör Rysslands möjligheter till civilisering och modernisering. Hans Ryssland står för brutalism och korrumperad maktfullkomlighet där föraktet för homosexuella, allt som faller under västerländsk kultur och andra etniska grupper släpps fritt. Det är ett aggressivt nationalistiskt Ryssland som nu tar nya steg i sin utveckling. Det är illa för Ryssland, för Rysslands grannar och för Europa.

 

Gunnar Hökmark(M)

Vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen