Hoppa till innehåll

Putin är nöjd med sina SD-vänner- artikel Norrtälje Tidning

I långa artiklar förklarar de att de inte alls är Putinvänliga utan bara röstat som Putin vill (det vill säga nej till EU-avtal med Ukraina, Moldavien och Georgien, och nej till europeiskt stöd till dessa länders självständighet, nej till att fördöma rysk aggression och så vidare) eftersom det finns: 1) så många olika frågor i parlamentet, 2) så omfattande handlingar, 3) det är fel i sak att hävda att de röstat som de gjort och beror på att media inte följer dem (skälet till debatten om deras Putinvänlighet är just att media följt dem), 4) och att de nog inte menade att rösta som de gjorde, 5) samt att de röstat som de gjorde eftersom de anser att EU är ett växande monster som motarbetar fri handel och fred.

Inte någonstans har jag sett att deras Europaparlamentariker Kristina Winberg och Peter Lundgren utnyttjar spaltutrymme, eller talartid i parlamentet, till att fördöma rysk aggression och krigföring mot ett europeiskt land, något som bör kunna fördömas oavsett om man är för eller emot EU. Inte någonstans har jag sett att de tagit avstånd från de hyllningskörer till Putin som en stark nationalistisk hedersman som sätter invandrare, oliktänkande, homosexuella, eller allt annat vad vi människor kan vara, på plats.

EU är inte något självgående monster utan utvecklas som varje samhälle beroende på politiska val. Det gör att även de nationalistiska krafterna försöker påverka EU. Men de försöker påverka EU i riktning mot protektionism, nationalism och mot att underlätta för fredlig samvaro över gränserna genom fri handel och genom politiskt och demokratiskt stöd till utsatta länder.

Sedan Sverigedemokraterna mötte en redovisning av hur de har röstat i Europaparlamentet har de istället valt att avstå. Det vill säga om någon föreslår att EU ska ge stöd till den ekonomiska eller demokratiska utvecklingen i valfritt land så röstar man inte emot utan avstår. Man röstar inte för stödet till demokrati och suveränitet. Även det förnöjer självfallet Putin.

När gammelkommunisterna och Le Pens partigrupp vill fördöma tankarna på att dessa länder ska söka Nato-medlemskap, vilket är deras egen sak, röstade alla emot, utom gammelkommunister och Le Pen. Och Sverigedemokraterna avstod. Samma när det gäller extremisternas krav på att ”statskuppen” i Ukraina ska fördömas, liksom stödet från bland annat EU. Sverigedemokraterna avstod.

Samma när Putins vänner vill fördöma den fascistiska karaktären på den nya regeringen, de militära insatserna för att värna Ukrainas gränser samt hävdar att allt beror på Natos aggressivitet och att associeringsavtalet mellan EU och Ukraina ska upphävas. Sverigedemokraterna avstår. När det gäller Putins aggression, krig och destabilisering av andra länder väljer Sverigedemokraterna att inte ta ställning. Putin är nöjd med sina vänner.