Hoppa till innehåll

Putin är en del av rebellernas krig

I strid med all internationell lag och rätt har Ryssland under Vladimir Putins ledning invaderat, ockuperat och annekterat en del av ett annat lands territorium samtidigt som man fortsatt att destabilisera landet genom samarbete och stöd till mer eller mindre kriminella separatistgrupper.

 

Stödet har präglats av militär utbildning, stöd till ledning, politiskt stöd och överförandet av avancerade vapensystem. Det är i princip bara Putin och hans egen propagandaskara som förnekar detta, däribland diverse kulturskribenter och förment intellektuella på vänsterkanten. Även Moskvas alla gamla vänner verkar förbli vänner i denna aggression mot ett europeiskt lands gränser.

 

Lierar man sig med kriminella grupper i sin iver att bedriva krigföring blir man lierad med dem samtidigt som de blir lierade med dig. De ryska separatistgrupperna har blivit en del av rysk maktutövning och rysk maktutövning har blivit en del av de pro-ryska separatisternas krigföring.

 

När 300 människor i ett civilt passagerarflygplan sköts ner med ett avancerat ryskt missilsystem skedde det från den del av Ukraina där pro-ryska separatister har kontrollen, planet och dess passagerare störtade där de har kontrollen och nedskjutningen rapporterades av pro-ryska separatister som en framgång och meddelades också militära företrädare för Ryssland varefter vapensystemen på nytt har förts över gränsen in i Ryssland igen.

 

Den osmakliga hanteringen av de omkomna ligger nu i händerna på pro-ryska separatister som kontrollerar nedslagsplatsen och vilka nu skapar en mångfald av säkerhetsproblem för internationella observatörer och utredare.

 

De ryska vapensystemen fanns där för att skjuta ner ukrainska plan. I den delen hade Ryssland en medveten avsikt i att delta i krigföringen. Nu har de skjutit ner ett civilt passagerarflygplan. Det går inte att frikoppla de pro-ryska separatistgrupperna från detta men det går heller inte att frikoppla regimen Putin från vad som skett. Putin har gjort sig till en del i deras krigföring och separatistgrupperna är en del av hans.

 

Det ansvaret är tydligt och går direkt till den person som är ansvarig för destabiliseringen och som både initierat och gjort sig till en del i krigföringen. Det är självklart att han, och hans Ryssland, i det internationella samfundet måste hållas ansvarig för den död och förödelse som följer av att man gör kriminella gruppers sak till sin. Han är delaktig i det som nu pågår. Det gällde innan nedskjutningen, i själva nedskjutningen samt i det som nu sker på platsen. Sanktionerna mot Ryssland måste präglas av detta faktum liksom den framtida politiken gentemot den ryska regim som nu underminerar landets framtid för sin egen vinnings skull.