Hoppa till innehåll

Provokationskatekes för Margot

Det är ingen provokation att kunna försvara sig mot andras angrepp. Det är ingen provokation att stärka sitt försvar för att bättre kunna försvara sig mot andras provokationer och angrepp. Det är ingen provokation att tillsammans med andra fria och demokratiska länder bidra till att de också kan försvara sig mot provokationer och angrepp. Ett samarbete som syftar till att försvara fria och demokratiska samhällen är ingen provokation.

 

Det är däremot en provokation att angripa ett annat land och annektera dess territorium.

 

Det är en provokation att bedriva krig i ett annat land. Det är en provokation att genomföra flygövningar riktade mot ett annat lands försvarsinstallationer och territorium.

 

Det är en provokation att bedriva flygverksamhet så att återkommande och medvetet kränker andra länders luftrum.

 

Det är en provokation att angripa andra länders regeringar för att de för den säkerhetspolitik de vill föra.

 

Det är en provokation att fördöma fria länders försvar som en provokation mot den som hotar andra länder. Det är en provokation att låta sina ubåtar träna in i ett annat lands inre vatten.

 

Det är däremot ingen provokation att erbjuda hjälp till ett annat land om det blir angripet. Det är ingen provokation att tillsammans med en lång rad olika små länder samarbeta kring den egna förmågan att kunna försvara sin frihet och fred.

 

Det är däremot provocerande att säga att man kommer acceptera att ens grannländer blir angripna utan att man själv bidrar till deras försvar. Det är provocerande att låta små länder stå ensamma och försvarslösa gentemot en stor aggressiv granne.

 

Det är svårt att förstå på vilket sätt Sverige skulle kunna provocera någon genom att bidra till att Estland, Lettland eller Litauen får en större säkerhet och trygghet, att utrymmet för att provocera eller angripa dem blir mindre.

 

Gör man det däremot lättare för den aggressive och den provokative att testa gränser kommer han att testa gränser. Utöva påtryckningar. Bygga upp styrka för att manifestera hot. Uttala hur lätt det är att invadera och ockupera. Göra överflygningar. Skapa social oro och hota med att gripa in. Bedriva hot, ekonomisk krigföring och cyberkrig.

 

Om Estland, Lettland eller Litauen inte var medlemmar av Nato skulle de inte vara säkrare och tryggare som nationer. Det samma gäller Polen, Danmark eller Norge. Små länder vinner sin trygghet gentemot de stora genom samarbete om säkerhet och försvar och genom garantier för att angrepp mot dem inte bara blir ett angrepp på dem. Det är ingen provokation.

 

Ett svenskt medlemskap i Nato försvårar för den som vill angripa oss eller våra grannländer. Det är ingen provokation. Om man inte väljer att se det ur den provocerande och angripandes perspektiv. Ser man det ur små, fria och demokratiska nationers perspektiv är ett starkare gemensamt försvar ett starkare försvar för fred, säkerhet och frihet.

 

Margot Wallström och socialdemokraterna lever kvar i tron att Sveriges säkerhetspolitik bör bygga på att inte provocera Moskva. Det är fel. Hon bör bekymra sig om svensk säkerhet liksom om våra grannländers säkerhet. Norges, Finlands, Danmarks, Estlands, Lettlands och Litauens säkerhet och trygghet är viktigare att värna om än Rysslands förmåga att provocera och hota dem.

 

De blir inte provocerade av att vi stärker vår försvarsförmåga och samarbetar med dem. Det blir ingen annan heller, annat än möjligtvis den som vill kunna hota, provocera och angripa.

 

Förmågan och samarbetet kring frihet, säkerhet och fred är och kommer aldrig vara någon provokation.