Hoppa till innehåll

Protektionismen föder nationalismen

En eftermiddag med genomgång inför förhandlingar om EU´s Economic Recovery Plan. Två viktiga uppgifter har världens regeringar nu, som är avgörande för en snabb utveckling ur krisen. Den första är att ge stabilitet och förtroende till banksystemet. Och där rör sig många länder i rätt riktning.

Den andra är att säkra att de globala marknaderna förblir öppna, och inte delas upp genom protektionism. Annars kan inte den ekonomiska utvecklingen ta fart när det vänder. Istället leder minskad handel till en djupare kris.

På den senare punkten riskerar den nya amerikanska administrationen att verka i helt fel riktning.
Economist beskriver några av de risker detta innebär.