Hoppa till innehåll

Protektionism från S hotar svenska jobb- Artikel Aftonbladet

  • av

Sveriges välstånd byggs i dag precis som under hela vår moderna historia på vår handel med andra länder. Men aldrig har vi varit så beroende av utländska marknader som vi är i dag. Möjligheten att sälja varor och tjänster utomlands bidrar till ökad tillväxt och växande företag, vilket i sin tur är en förutsättning för att jobben ska bli fler och komma fler till del.

Den politik som drivs inom EU är avgörande för att det ska vara möjligt. Men fortfarande alldeles för mycket byråkrati och politisk klåfingrighet som sätter käppar i hjulen för svenska entreprenörer, kreatörer och innovatörer. Tyvärr ser vi tendenser på att utvecklingen går åt fel håll.

Allt fler röster höjs nu för mer slutenhet inom Europa. Här hemma har Socialdemokraterna lanserat både valmanifest inför EU-valet och ett tiopunktsprogram för arbetsmarknaden som är i samma anda.

Det är skrämmande med den protektionism som de ger uttryck för med sina förslag.

Man vill bygga murar mot arbetstagare från andra länder och bygger upp en nidbild av att alla utländska företag och arbetstagare som kommer hit är oseriösa. När man möter sådana åsikter väcker det frågor om Socialdemokraterna förstår hur handelsberoende svensk ekonomi är. Utgången av EU-valet är därför viktigt för Sveriges framtid.

Även i Europaparlamentet uppvisar Socialdemokraterna protektionistiska drag. Till exempel har de under den senaste mandatperioden röstat emot en resolution om behovet av ett frihandelsavtal med Indien. När Moderaterna drev på för att förenkla åtkomsten till de europeiska marknaderna för utvecklingsländer, stängde Socialdemokraterna dörren för denna chans till utveckling.

Socialdemokraterna har också röstat för en obligatorisk ursprungsmärkning av produkter från tredjeland – ursprungsmärkning kan ha vissa fördelar men bör vara frivillig då den annars kan utnyttjas för protektionsitiska syften.

 

Moderaterna vill fortsätta förenkla för svenska företag att nå ut på den inre marknaden. Ett område med stora möjligheter är tjänstesektorn, som är en viktig jobbmotor för Sverige, men som fortfarande utgör en mindre del av vår export. En anledning att utbytet av tjänster inte är större är de protektionistiska tendenser som omgärdar sektorn. Enligt EU-kommissionen skulle bara en korrekt tillämpning av tjänstedirektivet kunna skapa hundratusentals nya jobb inom EU.

Ett annat område där förbättringar kan göras är digitala tjänster. De regler som styr den digitala miljön är föråldrade och ser olika ut i olika länder. För att få ett nationellt toppdomännamn, vilket är en förutsättning för att hamna högt upp i sökresultaten i olika sökmotorer, finns i vissa länder krav på fysisk etablering i landet. Allt detta hämmar tillväxten av nya jobb.

 

Att ro i hamn ett det handels- och investeringsavtal som nu förhandlas mellan EU och USA skulle vara en välbehövlig energiinjektion i både Sveriges och EU:s övriga ekonomier. USA är en av våra viktigaste handelspartners. Per capita tillhör Sverige de största investeringsländerna i USA. En simulering av de ekonomiska effekterna av ett ambitiöst och långtgående avtal pekar på att Sveriges export till USA skulle kunna öka med 17 procent. Socialdemokraternas tilltänkta samarbetspartier säger dock tvärt nej. Det kommer att försämra svenska företags möjligheter att växa på den amerikanska marknaden.

 

Långsiktig tillväxt gynnas av att människor och företag exporterar sådant de gör bra och importerar sådant som andra gör bättre. Moderaterna kommer därför att fortsätta riva hinder, verka för ökat utbyte och mindre protektionism. Att göra affärer mellan Göteborg och Madrid ska vara lika lätt som det är att göra affärer mellan Göteborg och Malmö. Så ser det inte alltid ut i dag.

Socialdemokraternas frihandelsvänliga retorik är bara en läpparnas bekännelse. I realiteten hotar Socialdemokraternas smygprotektionism svenska jobb. Vägen till fler jobb i Sverige går via mer – inte mindre – handel med omvärlden.

Elisabeth Svantesson, (M)

Arbetsmarknadsminister

Gunnar Hökmark, (M)

Europaparlamentariker