Hoppa till innehåll

Program för EU:s forskningssamarbete

Småföretag kommer att kunna få en ersättning för sina forskningssatsningar på 75% samtidigt som inget företag kommer att göras ekonomiskt ansvarigt för andra forskningspartners ekonomiska tillkortakommanden.

Universitet och högskolor kommer att få full täckning för sina indirekta kostnader vilket innebär att de inte kommer att förlora resurser på att gå in i gemensamma forskningsprogram. De universitet och institutioner som vill kan få en schablonersättning på inledningsvis 60% av sina direkta forskningskostnader, vilket kommer att underlätta inte minst för de små och medelstora institutioner som hitintills dragit sig för att gå in i europeiskt forskningssamarbete.

Företagens möjligheter att använda sig av de innovationer som uppstår som en följd av forskningssamarbetet kommer enkelt att kunna regleras inom ramen för varje samarbetsprojekt och kommer inte att bli beroende till beslut och undantag gjorda av EU någon annan än dem själva.

Jag är glad att vi fått igenom ett forskningssamarbete som innebär att vi får ett europeiskt forskningsråd, ökade satsningar på grundforskning, ökad rörlighet för forskare och en öppenhet för samarbete mellan företag, universitet och forskningsinstitutioner över gränserna. Den europeiska forskningen kommer att kunna förena mer av grundforskningens excellens med företagens behov att kunna kommersialisera kunskapsinnovationer, sa Hökmark som varit rapportör för lagstiftningen om deltagande i det europeiska forskningssamarbetet.