Hoppa till innehåll

PRM: Ökade satsningar på Europeisk spetskompetens (EU:s 8 forskningsprogram)

– Vetenskaplig spetskompetens bör vara det viktigaste kriteriet för EU:s forskningsfinansiering. Det säger Gunnar Hökmark (M) vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, som vid dagens omröstning i Industriutskottet fått stöd för sina ändringsförslag om det förberedande arbetet kring EU:s åttonde forskningsprogram.

– Ökade offentliga utgifter inom forskning och vetenskap är nödvändiga för att attrahera större privata investeringar i forskning och utveckling i EU. Det är viktigt att jag och andra fortsätter driva kravet på en dubblering av EU:s forskningsbudget, säger Gunnar Hökmark.

– I omröstningen om FP 8 stödde utskottet även mitt krav på att stärka rörligheten bland forskarna genom att bl.a. inrätta en rörlighetsersättning i Europeiska forskningsrådets anslag. Utskottet stödde även kravet på att vid behov öppna FP8 för forskare från länder utanför EU. Det skapar förutsättningar för att Europa kan bli hemvist för globala forskningskluster, avslutar Gunnar Hökmark.