Hoppa till innehåll

PRM: Nu skapar vi de bästa förutsättningarna för snabba bredband

– Det handlar om Europa ska bli nummer ett eller om vi nöjer oss med en tredje- eller fjärdeplats. Genom att frigöra fler frekvenser för mobil datatrafik kan vi skapa de bästa förutsättningarna för snabba bredband, nya bredbandstjänster och ett europeiskt ledarskap inom ett område som avgör morgondagens konkurrenskraft.

Det sa Gunnar Hökmark (m) vice ordförande i EPP-gruppen när han på måndagen i Europaparlamentet presenterade sitt lagstiftningsförslag om en europeisk spektrumpolitik.

– Den moderna informationsteknologin och tjänsterna som växer fram kring den kommer att utvecklas ännu snabbare de kommande tio åren än de senaste. Nu skapar vi förutsättningar för att morgondagens Google, Yahoo och Apple ska kunna växa fram i Europa samtidigt som vi gör det möjligt för europeisk telekomindustri att fortsätta leda utvecklingen globalt.

I Gunnar Hökmarks förslag till europeisk lagstiftning ingår att det så kallade 800-bandet frigörs för mobil datatrafik senast från 2013, att de band som kallas 1.5 GHz och 2.3 GHz också frigörs samt att förberedelser görs för att även det så kallade 700-bandet ska kunna frigöras längre fram. Ett utrymme för licensfri användning, för korta avstånd, teatrar, kyrkor eller för Wifi frigörs på 5Ghz bandet. På EU-nivå skapas ett register för att långsiktigt koordinera spektrum från 300Mhz till 6 GHz och i ett nästa led upp till 70Ghz. Genom att licensrättigheter blir försäljningsbara skapas förutsättningar för att bygga upp europeiska tjänster som eliminerar behovet av roaming och dyra utlandssamtal.

– Detta är ett stort steg framåt för att göra verklighet av den inre marknaden och för att göra Europa till den mest dynamiska ekonomin med den snabbaste och bästa kapaciteten för mobila bredband och nya tjänster, sa Hökmark.

För redaktionens kännedom:

Vad är spektrum och hur används det?

 • Alla trådlösa kommunikationer i världen fungerar tack vare radiospektrum Värdet av de tjänster som är beroende av radiospektrum i Europa uppgår till 200 miljarder euro årligen. Tillgång till radiospektrum är en förutsättning för användandet av mobilt Internet samt för en rad olika tjänstenäringar så som energi, sjukvård, transport, satellit navigeringssystem. Militären upptar cirka 30 % av allt tillgängligt spektrum i Europa och är därmed den enskilt största användaren.

 

 • Det mest attraktiva spektrumet dvs. de frekvenser som har lång räckvidd över stora geografiska områden använts idag främst för marksänd TV.

 

 • År 2020 beräknas 50 miljarder trådlösa enheter att vara i användning. Förutom rena konsumentprodukter kommer klimatsmarta energisystem, utsläppseffektiva transportsystem och digitala vårdtjänster att växa fram i denna nya industriella revolution.

 

Hur ser den mobila trafikutvecklingen ut och vad krävs i framtiden?

 • Mer än hälften av alla bredbandsuppkopplingar inom EU är idag mobila. 2014 beräknas siffran vara 80%. Internet trafiken över de mobila näten ökar explosionsartat och dubbleras för närvarande varje år. Ökningen är främst driven av video som 2014 kommer att representera två tredjedelar av all mobiltrafik.

 

 • År 2020 behöver Europa kapacitet på mellan 1280 och 1720 MHz för användningen av mobilt bredband och nya tjänster, enligt beräkningar från ITU (International Telecommunications Union, FN organ för telekommunikationer)

 

Vad tycker Gunnar Hökmark?

 • Säkerställa att Europa återtar sin världsledande roll inom Telekom sektorn genom att skapa en kraftig kapacitet – och hastighets ökning för mobila bredbandstjänster.  Gunnar Hökmark har formulerat ett ambitiöst mål om att 1200 MHz ska kunna användas för mobilt bredband 2015.

 

 • Bereda marken för paneuropeiska system som i verklig mening är gränsöverskridande och gör EU till en enda telekommarknad.

 

 • Harmoniera fler spektrumband för att ytterligare öppna möjligheten för mobilt bredband och en tillväxtdrivande tjänstenäring. De som idag sänder TV över dessa frekvenser kan kompenseras ekonomiskt via t.e.x auktionsintäkter.

 

 • Öppna upp möjligheter för så kallade WiFi hotspots att hantera en ökad mängs mobil trafik inom korta geografiska områden (Sjukhus, flygplatser, skolor etc.)

 

 • Förverkliga den digitala inre marknaden och tvinga fram fler reformer som tvingar bort hinder för den europeiska tjänstesektorn

 

 • Säkerställa en väl fungerande konkurrens vid spektrumtilldelningen, där större operatörer inte kan förfoga över oanvänt spektrum enbart för att utestänga mindre aktörer från marknaden.