Hoppa till innehåll

PRM: Gunnar Hökmark får starkt stöd för radiospektrumpolitiken

  • av

– Vi har skickat ett tydligt budskap till EU:s medlemsstater. Det är nu deras ansvar att i förhandlingar med Europaparlamentet bidra till att Europa skapar förutsättningar för trådlöst bredband i världsklass. Europaparlamentet förväntar sig en snabb effektivisering av frekvensutnyttjandet i Europa. Vi måste ge telekomindustrin och framtidens Google och Apple förutsättningarna att startas och växa i Europa, sa Gunnar Hökmark (m), vice ordförande i EPP-gruppen, sedan Europaparlamentet med stor majoritet stött hans lagförslag om EU:s radiospektrumprogram.

– Europaparlamentet har valt att sikta på de bästa förutsättningar för stärkt konkurrenskraft så att EU kan hävda sig väl och ta ledningen i global konkurrens med USA och Kina. Om EU:s medlemsländer nu tar sitt ansvar och stödjer parlamentet i skapandet av en gemensam marknad för utnyttjandet av radiofrekvenserna skapas de bästa förutsättningar för ekonomiska framsteg via modern spjutspetsteknologi och utveckling av nya tjänster för mobilt bredband, avslutade Gunnar Hökmark.

Röstsiffrorna blev 615 ja och 26 nej