Hoppa till innehåll

Prisreglering ger högre telepriser

Prisreglering är aldrig ett medel för att nå lägre priser och utveckling av nya produkter. Reglerar man priserna för utlandssamtal leder det till mindre konkurrens och att företag ytterligare prissänkningar samtidigt som man tar ut uteblivna intäkter på inhemska samtal. Det blir konsumenterna som får betala för en stillastående marknad.

Det som nu bör stå i förgrunden är etablerandet av en europeisk telemarknad som över gränserna öppnar upp för operatörer att verka över hela Europa utan att hindras av nationella myndigheter och konkurrensbegränsningar. Då får vi både priskonkurrens och en snabb utveckling av den europeiska telekom-marknaden. Europa måste behålla försprånget som avregleringen av telemarknaden i början av 1990-talet ledde till och det gör vi inte genom offentlig priskontroll utan genom konkurrens och dynamik, säger Hökmark.