Pressmeddelanden

Öppet brev från ELN till FNs Generalförsamling mot spridningen av kärnvapen
Öppet brev från ELN till FNs Generalförsamling mot spridningen av kärnvapen

As world leaders prepare to meet this month at the United Nations in New York, we call on them to take urgent steps to reduce the risks of nuclear confrontation. We join a growing number of internati…

Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar
Pressmeddelande: Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar

Eurozonen behöver reformer, inte nya strukturer och budgetar. Kommissionen fokuserar på fel åtgärder för att öka stabiliteten och tillväxten i eurozonen”, säger Gunnar Hökmark. ”Kommis…

Europaparlamentet antar Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning
Europaparlamentet antar Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning

”Att Europaparlamentet idag med stor majoritet antagit den nya banklagstiftningen är ett viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet inne…

Europaparlamentet tar ställning för Magnitskijlagstiftning
Europaparlamentet tar ställning för Magnitskijlagstiftning

”Det är välkommet att Europarlamentet tydligt tar ställning för införandet av en Magnitskijlag för hela EU. Vi ser idag stora problem bland annat med rysk penningtvätt och behöver en lag som…

Risk reducing package adopted in EP
Risk reducing package adopted in EP

“The adoption of this legislation in the European Parliament is a very important step in the completion of the Banking Union. The new requirements will reduce risks in the financial system but on th…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen
Pressmeddelande: Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen

”Att Europaparlamentet nu antar den nya banklagstiftningen är ett viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet innebär att vi kan reducer…

Gunnar Hökmark ställer Maltas regerigen till svars för problemen med penningtvätt och ekonomisk brottslighet
Gunnar Hökmark ställer Maltas regerigen till svars för problemen med penningtvätt och ekonomisk brottslighet

Malta har sedan en tid tillbaka problem med penningtvätt. Journalisten Daphne Caruana Galizia rapporterade om detta innan hon blev mördad. Daphne rapporterade bland annat om ett företag vid namn 17…

Rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Ett stort stöd för att öppna upp för mer konkurrens”
Rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Ett stort stöd för att öppna upp för mer konkurrens”

Europaparlamentet har röstat för den årliga rapporten om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark var ansvarig förhandlare för EPP-gruppens räkning. I rapporten fick Gunnar stöd för behovet av a…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark uppmanar till Magnitskijlagstiftning i EU mot rysk penningtvätt
Pressmeddelande: Gunnar Hökmark uppmanar till Magnitskijlagstiftning i EU mot rysk penningtvätt

Gunnar Hökmark uppmanar EU att införa Magnitskijlagstiftning på en gemensam pressträff med Bill Browder, initiativtagare till Magnitskijlagen. – Rysk finansiell krigföring är ett direkt hot…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om revisionsrättens kritik mot EFSI: ”Rapporten visar på stora brister i Kommissionens flaggskeppsprojekt”
Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om revisionsrättens kritik mot EFSI: ”Rapporten visar på stora brister i Kommissionens flaggskeppsprojekt”

”Den kritik som Europeiska revisionsrätten framför är kritik som även jag framfört mot EFSI. Det är välkommet att fler nu pekar på bristerna med EFSI. Det var på grund av denna kritik som vi …

Pressmeddelande: EU:s utveckling kan inte drivas av två länder. Så här borde regeringen agera.
Pressmeddelande: EU:s utveckling kan inte drivas av två länder. Så här borde regeringen agera.

Frankrike och Tyskland undertecknar i dag det så kallade Aachen-avtalet för närmre samarbete mellan de två länderna. ”Aachen-avtalet är ett uttryck för en genuin vilja mellan de två länd…

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill ge EU mer makt över skattepolitiken
Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill ge EU mer makt över skattepolitiken

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet välkomnar Kommissionens förslag om att upphäva kravet på enhällighet i Rådet vid beslut i skattefrågor. Det skulle leda till att ett antal sto…

Pressmeddelande: Moderaterna röstar nej till digital skatt
Pressmeddelande: Moderaterna röstar nej till digital skatt

 Moderaterna röstar nej till förslaget om en skatt på digitala företag ”En digital skatt vid sidan om all annan beskattning inför en helt ny logik när det kommer till beskattning. Förslag…

EUs finansministrar godkänner ny banklagstiftning: ”Det här innebär att riskerna i det finansiella systemet reduceras”
EUs finansministrar godkänner ny banklagstiftning: ”Det här innebär att riskerna i det finansiella systemet reduceras”

”Beslutet om ny bankkrislagstiftning är ett väldigt viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen kommer innebära att riskerna i det finansiella systemet reduceras men ocks…

Council endorses banking package: ”This is important in order to complete Banking Union”
Council endorses banking package: ”This is important in order to complete Banking Union”

”This is a very important step in order to reduce risks in the financial system but also to complete the Banking Union. The agreement is balanced as it sets requirements on banks but on the same time …

Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Tydlig signal om behovet av konkurrens”
Ny rapport om EUs konkurrenspolitik antagen: ”Tydlig signal om behovet av konkurrens”

”Det här är en tydlig signal om att det behövs mer, inte mindre, konkurrens i EU. Kommissionen måste våga öppna upp för innovation och konkurrens inte minste på den digitala inre marknaden…

Provisional deal reached on the resolution part of the RRM-package
Provisional deal reached on the resolution part of the RRM-package

“Last night’s deal on BRRD is a very important step in the completion of the Banking Union. It will reduce risks in the financial system but also facilitate for the Banking Union by a decision on th…

Pressmeddelande: Stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad
Pressmeddelande: Stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad

Idag tog Europaparlamentet ett stort steg mot en fördjupad europeisk energimarknad, med mer gränsöverskridande handel, konkurrens, friare prisbildning och utfasade subventioner, minskat beroende av…

Konkurrenspolitiken ska utveckla den inre marknaden: Gunnar Hökmarks förslag om EUs konkurrenspolitik
Konkurrenspolitiken ska utveckla den inre marknaden: Gunnar Hökmarks förslag om EUs konkurrenspolitik

Gunnar Hökmark är ansvarig förhandlare från EPP för årets rapport om EUs konkurrenspolitik. Hökmark har lagt ett antal förslag för hur han vill att EUs konkurrenspolitik ska utvecklas. Hö…

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark säger nej till förslaget om en skatt på digitala företag
Pressmeddelande: Gunnar Hökmark säger nej till förslaget om en skatt på digitala företag

Kommissionen har presenterat ett förslag som innebär att stora digitala företag med verksamhet i EU ska betala en större andel av sin skatt i de länder där användarna finns. Förespråkarna hä…

Gunnar Hökmark proposes to reject the digital services tax
Gunnar Hökmark proposes to reject the digital services tax

The Commission has launched a proposal of a digital services tax. Gunnar Hökmark has proposed to reject the proposal from Commission. “This proposal on digital taxation demonstrates a completely…

Pressmeddelande: Nya momsregler – nu kan Sverige sänka momsen på e-böcker
Pressmeddelande: Nya momsregler – nu kan Sverige sänka momsen på e-böcker

Efter beslut i Europaparlamentet och Rådet kommer det nu bli möjligt för Sverige och EUs övriga medlemsländer att sänka momsen på e-böcker och nättidningar. De nya reglerna innebär att medle…

Pressmeddelande: Nej till kvoter för streamingtjänster
Pressmeddelande: Nej till kvoter för streamingtjänster

– Det är i grunden bra att föråldrade regelverk uppdateras, men vi kan helt enkelt inte acceptera den här typen av detaljstyrning. Medielandskapet är i ständig förändring och då kan inte vår…

Pressmeddelande: Alexander Stubb en av de mest kompetenta kandidaterna
Pressmeddelande: Alexander Stubb en av de mest kompetenta kandidaterna

Alexander Stubb är ett av de mest kompetenta namnen för att bli ordförande för nästa EU-kommission. Han står stark kring de friheter som har gjort EU till en framgångsrik gemenskap av fria län…

Gunnar Hökmarks förslag för en välfungerande marknad för säkerställda obligationer
Gunnar Hökmarks förslag för en välfungerande marknad för säkerställda obligationer

Kommissionen har presenterat förslag om ett nytt direktiv för att hantera säkerställda obligationer (covered bond) i EU. Syftet är att harmonisera regler på marknaden för säkerställda obligat…

Pressmeddelande: framtidens .eu
Pressmeddelande: framtidens .eu

– .eu ska vara en kvalitétsstämpel som kan bidra till en fördjupad digital inre marknad och mer gränsöverskridande handel. Den ska vara pålitlig med ett trovärdigt innehåll. Det säger Gunn…

Pressmeddelande: Europa behöver ökat försvarssamarbete
Pressmeddelande: Europa behöver ökat försvarssamarbete

EU tar nu ett viktigt kliv mot mer försvarsindustriellt samarbete. Försvarsfonden som syftar till att stödja forskning och utveckling förhandlas nu i europaparlamentet och Gunnar Hökmark arbetar …

Pressmeddelande: 5G är ett race vi behöver vinna
Pressmeddelande: 5G är ett race vi behöver vinna

– Europas privata sektor behöver mobilisera och investera i 5G om vi i framtiden ska ha en chans att konkurrera med länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea, där det nu investeras för fullt. EU m…

Gunnar Hökmark om Junckers State of the Union
Gunnar Hökmark om Junckers State of the Union

Det är befriande att Juncker i sitt tal till Unionen fokuserade på de politiska utmaningarna istället för den ständiga diskussionen om institutionella förändringar, sa Gunnar Hökmark i en komm…

Prioritera excellens: Hökmarks förslag till nytt europeiskt forskningsprogram
Prioritera excellens: Hökmarks förslag till nytt europeiskt forskningsprogram

I dag har Gunnar Hökmark lämnat in sina ändringsförslag till EU:s forskningsprogram Horisont Europa, som med en föreslagen budget på 94 miljarder euro mellan 2021-207 är tänkt att finansiera l…

Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi
Gunnar Hökmark lägger förslag för att stärka eurozonens ekonomi

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport med förslag för hur eurozonens ekonomi kan stärkas. Denna rapport förhandlas just nu i parlamentet och Gunnar Hökmark har lagt en rad förslag som …

Pressmeddelande: Nu läggs grunden för energiunionen
Pressmeddelande: Nu läggs grunden för energiunionen

Bryssel 10 juli 2018 Europaparlamentets energiutskott har precis med stor majoritet godkänt överenskommelserna mellan parlamentet och rådet vad gäller förnybar energi och energieffektivitet, m…

Pressmeddelande: Överenskommelse om telekommarknaden och vägen mot 5G
Pressmeddelande: Överenskommelse om telekommarknaden och vägen mot 5G

Bryssel, 10 juli 2018   I dag tog EU ett viktigt steg i riktningen mot en lansering av 5G. Europaparlamentets industriutskott röstade på morgonen om den överenskommelse som slutits mella…

Kommissionen drar tillbaka lagförslag om bankstrukturreform
Kommissionen drar tillbaka lagförslag om bankstrukturreform

Gunnar Hökmark har ansvarat för bankstrukturreformen som presenterades av Kommissionen för ett antal år sedan med syfte att tvinga fram en separation av affärsbankers trading- och investment-verk…

Pressmeddelande: nej till ny upphovsrättslagstiftning
Pressmeddelande: nej till ny upphovsrättslagstiftning

– Jag välkomnar att parlamentet idag röstade nej. Nu har vi möjligheten att förbättra förslaget, inför nästa sammanträde i september, säger Gunnar Hökmark. – Upphovsrätten behöver refo…

Pressmeddelande: Hökmarks rapport om säkerhet i östra grannskapet antagen i Euronest
Pressmeddelande: Hökmarks rapport om säkerhet i östra grannskapet antagen i Euronest

Bryssel, 27 juni 2018 Gunnar Hökmark har varit Europaparlamentets ansvariga rapportör i Euronest för en rapport om säkerhet i Östliga Partnerskapets länder, som röstades igenom kvällen den …

Pressmeddelande: Överenskommelse mellan Parlamentet och Rådet för energiunionens mål och styrsystem
Pressmeddelande: Överenskommelse mellan Parlamentet och Rådet för energiunionens mål och styrsystem

Bryssel, 20 juni 2018 Under natten till onsdagen den 20 juni nåddes en överenskommelse mellan Parlamentet och Rådet för energiunionens mål och styrsystem. — Jag är nöjd med överensko…

Proposal from Gunnar Hökmark on new banking legislation approved by ECON committee in European Parliament
Proposal from Gunnar Hökmark on new banking legislation approved by ECON committee in European Parliament

MEPs agreed on a roadmap for banks to deal with losses, by ensuring that they hold enough capital and debt not to need taxpayer bailouts and defining conditions for remedial measures. …

Pressmeddelande: Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen i Europaparlamentet
Pressmeddelande: Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen i Europaparlamentet

Gunnar Hökmark har varit Europaparlamentets ansvariga rapportör för EUs nya banklagstiftning som innebär förändringar i bankkrislagstiftningen. Den nya lagstiftningen innebär att de internation…

Pressmeddelande: Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP)
Pressmeddelande: Europeiska försvarsindustriella utvecklingsprogrammet (EDIDP)

Bryssel, 19 juni 2018 Parlamentets industriutskott röstade i förmiddags för en överenskommelse med rådet som innebär att EU för första gången tar ett ordentligt steg framåt för ökad eur…

Gunnar Hökmark blir EPP-ansvarig för rapport om konkurrenspolitik
Gunnar Hökmark blir EPP-ansvarig för rapport om konkurrenspolitik

Europaparlamentet tar varje år fram en rapport om EUs konkurrenspolitik och statsstödsfrågor. Rapporten ger synpunkter på det arbete som Kommissionen bedriver och förslag för hur EUs konkurrensp…

Pressmeddelande: kommentar om den Europeiska försvarsfonden
Pressmeddelande: kommentar om den Europeiska försvarsfonden

I dag den 13 juni 2018 presenterade EU-kommissionen sitt förslag till en Europeisk försvarsfond, med en budget på totalt 13 miljarder euro för tiden 2021-2027. Fonden kommer att stödja forskning-…

Minnesceremoni för massdeportationerna 1941
Minnesceremoni för massdeportationerna 1941

Under dagen höll de baltiska delegationerna en minnesceremoni i parlamentet för att hedra offren till Sovjetunionens första  massdeportationer, vars årsdag infaller imorgon. Gunnar Hökmark höll…

Pressmeddelande MFF: Vi behöver en budgetreform för det moderna Europa

Vid EU-kommissionens presentation av sitt förslag till långtidsbudget idag slog Gunnar Hökmark fast att rätt men för få prioriteringar gjorts. – I valet mellan två utgifter har man i för st…

Pressmeddelande: Stora utmaningar kräver kloka beslut, Gunnar Hökmarks kommentar till Macrons anförande
Pressmeddelande: Stora utmaningar kräver kloka beslut, Gunnar Hökmarks kommentar till Macrons anförande

– ”Stora utmaningar kräver kloka beslut, inte ständigt nya krav på stora institutioner. Det måste bli slut på tron att Europa löser sina problem genom mer makt till EU-kommissionen och till Br…

EU måste ta ansvar för Europa i sin helhet- kommentar om Brexitdebatten
EU måste ta ansvar för Europa i sin helhet- kommentar om Brexitdebatten

”Europeiska unionen kan inte bara vara en motpart till Storbritannien i Brexitförhandlingarna. Vi måste också ta ansvar för Europa i sin helhet och vad som är viktigt för vår gemensamma framtid…

Kommentar till Kommissionens Fintech-paket
Kommentar till Kommissionens Fintech-paket

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att underlätta för Fintech-företag att växa. Målet är att skapa konkurrenskraftiga villkor så att framgångsrika företag som vuxit fram i Europa…

Kommentar till de nordiska och baltiska finansministrarnas syn på eurosamarbetets utveckling

De nordiska och baltiska ländernas regeringar har format bra utgångspunkter för hur eurosamarbetet bör utvecklas. Deras gemensamma ståndpunkter visar också att Sverige tillsammans med närståen…

Gunnar Hökmark condemns the ban of Charter 97 in Belarus
Gunnar Hökmark condemns the ban of Charter 97 in Belarus

– Lukashenko is undermining the future of Belarus by limiting freedom of speech and freedom of the media in the country. The fear of independent reporting is a sign of weakness. The authorities must l…

Nej till EU-skatt: Gunnar Hökmark röstar mot förslag om gemensam bolagsskattebas
Nej till EU-skatt: Gunnar Hökmark röstar mot förslag om gemensam bolagsskattebas

Nej till EU-skatt Idag har majoriteten i ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstat för ett  förslag om att införa en gemensam bolagsskattebas i EU. Gunnar Hökmark röstade mot förslaget ef…

Gunnar Hökmark om EUs regler för screening av utländska investeringar
Gunnar Hökmark om EUs regler för screening av utländska investeringar

Kommissionen har lagt ett förslag som ska underlätta för samarbete mellan medlemsländer och Kommissionen i arbetet med att screena utländska investeringar som kan utgöra ett säkerhetshot. Förs…

Gunnar Hökmark välkomnar EU-kommissionens nya strategi för Västra Balkan
Gunnar Hökmark välkomnar EU-kommissionens nya strategi för Västra Balkan

– EU-kommissionens uttalade vilja att nu ge ny energi åt medlemsförhandlingarna med länderna på Västra Balkan är ett viktigt steg för att stärka Europeiska unionens roll och Europas säkerhet.…

Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor
Gunnar Hökmarks förslag för en stabil och konkurrenskraftig europeisk banksektor

Gunnar Hökmark har föreslagit ändringar till EUs kapitaltäckningsdirektiv. Det övergripande målet med Hökmarks ändringar är en europeisk banksektor som är stabil, välfungerande och inte öv…

Kommentar om mandatfördelning och transnationella listor
Kommentar om mandatfördelning och transnationella listor

Kommentar från Gunnar Hökmark om EP:s mandatfördelning och transnationella listor som röstades igenom idag i konstitutionella utskottet. – Det är en framgång att Sverige nu, tillsammans med e…

Gunnar Hökmark om läget för den europeiska ekonomin
Gunnar Hökmark om läget för den europeiska ekonomin

Kommissionen har nyligen presenterat sin årliga tillväxtöversyn. Här ger Kommissionen en bild över läget för europeisk ekonomi och föreslår vad som behöver göras på nationell och europeisk…

Gunnar Hökmark presenterar förslag till ny banklagstiftning
Gunnar Hökmark presenterar förslag till ny banklagstiftning

Gunnar Hökmark har i Europaparlamentets ekonomiutskott presenterat sina förslag till ny banklagstiftning. Lagstiftningen innebär förändringar i den nuvarande bankrislagstiftningen (BRRD). Bland a…

Gunnar Hökmark kritisk till Kommissionens förslag om EMU-samarbetet
Gunnar Hökmark kritisk till Kommissionens förslag om EMU-samarbetet

Idag har Kommissionen presenterat förslag för att fördjupa och stärka EMU-samarbetet. Förslagen innebär dels att det inrättas en Europeisk monetär fond, likt IMF, att det inrättas en finansmi…

Strengthening resilience of European banks – creditor hierarchy legislation adopted
Strengthening resilience of European banks – creditor hierarchy legislation adopted

”With the creditor hierarchy legislation agreed upon today, every investor will know that they – not the tax payers – will have to pay when a bank has problems” said EP Rapporteur Gunnar Hökmark ME…

Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag
Europeisk konkurrenspolitik – Hökmarks förslag

Just nu tar Europaparlamentet fram sin rapport om den europeiska konkurrenspolitiken. Rapporten är årlig och ger en bild av vad Europaparlamentet tycker om EUs konkurrenspolitik. Gunnar Hökmark …

Gunnar Hökmark: Löfven har mycket att leva upp till

Pressmeddelande 2017-10-26 I dag talade statsminister Stefan Löfven i Uppsala om hans syn på Europeiska unionens framtid i och med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november. ”Det är bra att S…

Agreement between European Parliament and the Council on the creditor hierarchy file
Agreement between European Parliament and the Council on the creditor hierarchy file

During today’s trilogue meeting the European Parliament and the Council found an agreement on the Directive of the European Parliament and of the Council Directive 2014/59/EU of the European Parliame…

Commission withdraws proposal on Banking Structural Reform (BSR)
Commission withdraws proposal on Banking Structural Reform (BSR)

It is the right decision from Commission to withdraw the proposal on Banking Structural Reform (BSR). As a rapporteur, I welcome the decision. I achieved a majority with me against the core of the ori…

Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken
Hökmark får stort stöd för sin rapport om den ekonomiska politiken

I veckan antog ekonomiutskottet i Europaparlamentet Gunnar Hökmarks rapport om den ekonomiska politiken i EU. Han fick stort stöd sina förslag om behovet av strukturreformer och ansvarsfull budgetp…

European Parliament’s ECON Committee adopted its position on the bank creditor hierarchy report by Hökmark
European Parliament’s ECON Committee adopted its position on the bank creditor hierarchy report by Hökmark

The Banking Recovery and Resolution Directive (BRRD) changed the logic of the European financial markets. It has clarified that shareholders and investors must take on the losses themselves. They can …

Gunnar Hökmark on the new banking legislation
Gunnar Hökmark on the new banking legislation

Gunnar Hökmark is responsible for the new banking legislation on creditor hierarchy and the revision of the Banking Recovery and Resolution Directive. This is his introduction to his new proposals: …

Gunnar Hökmark: I welcome the agreement in Council on the insolvency hierarchy proposal
Gunnar Hökmark: I welcome the agreement in Council on the insolvency hierarchy proposal

I welcome the adoption on a general approach on the insolvency hierarchy. It is important in order to ensure clarity for the industry, says Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark is the European Parliament…

Gunnar Hökmark: Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU
Gunnar Hökmark: Vi kommer nu att kunna surfa och resa fritt i EU

Pressmeddelande 2017-04-06 I dag har Europarlamentet beslutat om att begränsa grossistpriserna på roamingmarknaderna. Överenskommelsen är tänkt att bidra till att konsumentpriserna kan avskaff…

Gunnar Hökmark: så sprider vi den svenska FinTech-framgången i hela EU
Gunnar Hökmark: så sprider vi den svenska FinTech-framgången i hela EU

Europaparlamentet tar just nu fram förslag för att förbättra förutsättningarna för nya företag som erbjuder finansiella tjänster i EU, det som kallas för FinTech-företag. Sverige är ett st…

Gunnar Hökmark: Ett starkt Europa behöver agera starkt
Gunnar Hökmark: Ett starkt Europa behöver agera starkt

Pressmeddelande 2017-03-01 Europas frihet, säkerhet och välstånd är beroende av ett starkt EU. Det kräver en stark sammanhållning av EU och dess medlemsstater där varje medlemsstat sluter up…

Gunnar Hökmark: stoppa förslaget om en transaktionsskatt

Förslaget om en transaktionsskatt har under veckans diskuterats i Europaparlamentet. Gunnar Hökmark var tydlig i debatten: Beskattning är en nationell kompetens, Europa är redan den del …

Europaparlamentet har antagit en färdplan för ett nytt momssystem
Europaparlamentet har antagit en färdplan för ett nytt momssystem

Idag har Europaparlamentet antagit sin färdplan för ett nytt momssystem med enklare regler och färre undantag. Gunnar Hökmark fick stöd för en rad förslag som nu antagits av Europaparlamentet o…

Finansiella tjänster kräver gemensam marknad – Sverige måste införa bolånedirektivet

Pressmeddelande 22-11-2016 Finansiella tjänster kräver gemensam marknad – Sverige måste införa bolånedirektivet I dag har Europaparlamentet röstat för Kommissionens grönbok för finansiell…

EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter

Pressmeddelande 2016-11-10 EU går framåt med utvecklingen av 5G – Sverige riskerar att halka efter Beslutet är ett viktigt steg framåt för den Europeiska utbyggnaden av 5G och det sätter…

Gunnar Hökmark är med och förändrar EUs momssystem
Gunnar Hökmark är med och förändrar EUs momssystem

Idag har ekonomiutskottet i Europaparlamentet röstat för en rapport med förslag för hur ett nytt momssystem i EU bör utformas. Nya regler och lagar för moms kommer nu tas fram och beslutas om de…

Gunnar Hökmark: Juncker borde talat mer om nödvändiga reformer

Pressmeddelande 14 september Juncker borde talat mer om nödvändiga reformer Juncker borde ha talat mer om de reformer som ger konkurrenskraft och investeringar och mindre om hur EU ska förän…

Gunnar Hökmark: Europa måste leda utvecklingen av 5G

Pressmeddelande 14 september Europa måste leda utvecklingen av 5G Jag välkomnar kommissionens förslag i dag, men, och det är ett viktigt men, Europa måste nu sätta en agenda så att vi bli…

Agera mot gasledningen – artikel i Upsala Nya Tidning
Agera mot gasledningen – artikel i Upsala Nya Tidning

Rysslands planer på att cementera sin redan dominanta position på den europeiska energimarknaden har för tillfället bromsats upp. Den polska konkurrensmyndigheten UOKiK har fastslagit att en…

Europe must be the place where new things happens first – comment on DSM package by Gunnar Hökmark MEP

Good that commission now moves ahead with the Digital Single Market, but important to remember that it must be global and globally competitive, says Gunnar Hökmark, Member of European Parliament. …

Gunnar Hökmark: Europa måste ta ledningen för introduktionen av 5G
Gunnar Hökmark: Europa måste ta ledningen för introduktionen av 5G

Europa måste ta ledningen för introduktionen av 5G, den femte generationens mobila telefoni. Den handlar om hela vårt samhälles utveckling och konkurrenskraft. Därför är det nu avgörande att i…

Gunnar Hökmark föreslår mindre byråkrati i direktiv om energieffektivisering
Gunnar Hökmark föreslår mindre byråkrati i direktiv om energieffektivisering

Gunnar Hökmark, ledamot av industriutskottet i Europaparlamentet, har lämnat in ändringsförslag till en rapport om implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Eftersom direktivet från 2…

Gunnar Hökmark blir ansvarig inom EPP-gruppen för lagstiftning om frigörandet av 700 Mhz- bandet för mobilt bredband
Gunnar Hökmark blir ansvarig inom EPP-gruppen för lagstiftning om frigörandet av 700 Mhz- bandet för mobilt bredband

Gunnar Hökmark välkomnade nyligen EU- kommissionens förslag om frigörandet av frekvensbandet 470-790 MHz för mobilt bredband inom hela EU. Gunnar Hökmark har nu blivit utsedd av EPP-gruppen a…

Gunnar Hökmark föreslår bättre energieffektiviseringsmärkning på produkter
Gunnar Hökmark föreslår bättre energieffektiviseringsmärkning på produkter

Europaparlamentet behandlar ett förslag till förordning från EU- kommissionen om en ändring av dagens energieffektiviseringsmärkning, det vill säga den färgglada skala som syns på kylskåp, g…

Gunnar Hökmark: Ändringförslag till rapport om Europas energikonsumenter
Gunnar Hökmark: Ändringförslag till rapport om Europas energikonsumenter

I veckan diskuterade utskottet för industrifrågor, forskning och energi initiativrapporten ”En ny giv för Europas energikonsumenter”. Gunnar Hökmark är ledamot av industriutskottet och har lämna…

Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för att Sverige ska bli ledande centrum för rymdforskning i Europa
Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för att Sverige ska bli ledande centrum för rymdforskning i Europa

– Sverige bör genom EU satsa på att Esrange ska bli ett av Europas ledande centra för rymdförmåga, säger Gunnar Hökmark som lagt ett antal ändringsförslag till ett betänkande om Europas rymd…

Hökmark får stöd för krav gentemot rysk energipolitik och för fria elmarknader i Europa
Hökmark får stöd för krav gentemot rysk energipolitik och för fria elmarknader i Europa

Gunnar Hökmark vann stöd i Europaparlamentets industriutskott för flera av sina krav på en tydligare agenda gentemot rysk energipolitik, för kärnkraftens strategiska betydelse och för öppna oc…

I dag behandlar Europaparlamentets industriutskott Gunnar Hökmarks ändringsförslag för en digital inre marknad
I dag behandlar Europaparlamentets industriutskott Gunnar Hökmarks ändringsförslag för en digital inre marknad

– I dag kan inget land eller region vara en ledande ekonomi utan att vara ledande när det gäller telekom, digital ekonomi och utvecklingen av bredband och Internet. Därför måste Europa nu göra…

Gunnar Hökmark: I dag närmare en europeisk telekommarknad utan roamingavgifter
Gunnar Hökmark: I dag närmare en europeisk telekommarknad utan roamingavgifter

– Det är ett viktigt steg mot en europeisk telekommarknad men det är bara ett av många fler som måste följa. Det säger moderaternas delegationsledare Gunnar Hökmark i Europaparlamentet med anle…

Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för ett ledande Europa i en digital ekonomi
Gunnar Hökmark: Ändringsförslag för ett ledande Europa i en digital ekonomi

– I dag kan inget land eller region vara en ledande ekonomi utan att vara ledande när det gäller telekom, digital ekonomi och utvecklingen av bredband och Internet. Därför måste Europa nu göra…

Gunnar Hökmark: Serbien och EU har allt att vinna på ett serbiskt EU-medlemskap
Gunnar Hökmark: Serbien och EU har allt att vinna på ett serbiskt EU-medlemskap

– När Ryssland direkt hotar Europas säkerhet är Serbien speciellt utsatt. EU måste driva förhandlingarna mer målmedvetet och i snabbare takt. Det är viktigt att förhandlingarna inte hamnar i s…

Gunnar Hökmark: We need to create a capital market for the whole union
Gunnar Hökmark: We need to create a capital market for the whole union

Today Commissioner Jonathan Hill revealed the Commission’s Action Plan for a Capital Markets Union (CMU). – I welcome the initiative. We need to make the European economy competitive. A competiti…

Transparens och konkurrenskraftiga skatter- ändringsförslag
Transparens och konkurrenskraftiga skatter- ändringsförslag

Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentets tillfälliga skatteutskott, har lagt ändringsförslag till en rapport om ett gemensamt beskattningssystem för bolag och problemen med aggressiv skattep…

Gunnar Hökmark: Allocate and coordinate the 700 MHz band as soon as possible
Gunnar Hökmark: Allocate and coordinate the 700 MHz band as soon as possible

Europe needs to allocate and coordinate the 700 MHz band as soon as possible. This is needed in order to have sufficient capacity for the development of mobile data traffic and new services as well as…

Gunnar Hökmark: Välkomnar att kampen mot överreglering inom EU tar fart
Gunnar Hökmark: Välkomnar att kampen mot överreglering inom EU tar fart

– Det är ett viktigt steg i kampen mot överreglering och minskad byråkrati att kommissionens avregleringskommissionär, Frans Timmermans nu presenterat ett helt paket för bättre reglering…

Gunnar Hökmark: Från analoga bedömningar till digitalt agerande
Gunnar Hökmark: Från analoga bedömningar till digitalt agerande

– Det går inte att på en gång hävda att vi ska vara ledande när det gäller den digitala ekonomins utveckling och samtidigt försöka hindra dess utveckling, säger moderaternas europaparlamentar…

Gunnar Hökmark on the negotiations of the Banking Structure Regulation
Gunnar Hökmark on the negotiations of the Banking Structure Regulation

If we don’t get new investments financed we will not get the jobs and the growth Europe is in need of. Instead we will dive into a new financial crisis caused by underinvestment, lack of growth and …

Gunnar Hökmark: EU-kommissionens inriktningspapper om den digitala marknaden öppnar upp för viktiga utmaningar
Gunnar Hökmark: EU-kommissionens inriktningspapper om den digitala marknaden öppnar upp för viktiga utmaningar

– EU-kommissionens inriktningspapper den digitala marknaden öppnar upp viktiga utmaningar. Det är bra att kommissionen nu vill angripa ”geo- blocking, det vill säga när olika tjänster inte är …

Gunnar Hökmark: Rule of law and freedom of speech in Azerbaijan are fundamentally flawed
Gunnar Hökmark: Rule of law and freedom of speech in Azerbaijan are fundamentally flawed

Development toward democracy and rule of law has stagnated in Azerbaijan and the the rule of law and freedom of speech in Azerbaijan are fundamentally flawed.  These were among the pertinent issues d…

Gunnar Hökmark: EU bör nu starta de faktiska förhandlingarna med Serbien
Gunnar Hökmark: EU bör nu starta de faktiska förhandlingarna med Serbien

– Europeiska unionen bör nu starta de faktiska förhandlingarna med Serbien, det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i Belgrad i samband med ett möte mellan E…

Gunnar Hökmark i Belgrad för att diskutera Serbiens väg till EU
Gunnar Hökmark i Belgrad för att diskutera Serbiens väg till EU

Tillsammans med företrädare för Europaparlamentet besöker Gunnar Hökmark Belgrad för att diskutera Serbiens väg till EU.   – I dag är det ett år sedan Ryssland annekterade Krim, samtid…

Gunnar Hökmark: Brett stöd för förhandlingslösning Israel-Palestina
Gunnar Hökmark: Brett stöd för förhandlingslösning Israel-Palestina

Europaparlamentets beslut att stödja principen om en palestinsk stat inom ramen för en tvåstatslösning är rätt väg att gå för dem som vill förstärka fredsprocessen för att uppnå två stat…