Hoppa till innehåll

Pressmeddelande om Barrosos ”State of the Union”-tal

  • av

State of the European Union– Europa måste ta itu med arbetslöshet och stora budgetunderskott på en gång. Det kräver reformer som bygger på jobbpolitik istället för bidragspolitik. Det räcker inte längre med mål om tillväxt och social rättvisa. Det som krävs är åtgärder som ger fler jobb och fler människor på arbetsmarknaden. Det får vi vare sig genom nya regleringar, nya skatter eller nya bidrag. Det sa moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP-gruppen, när kommissionens ordförande Barroso höll sitt ”State of the union”-tal i Europaparlamentet på tisdagen.

 – Problemen är stora i Europa. Stora budgetunderskott håller tillbaka tillväxt och investeringar. Kommissionen måste nu ta strid för en gemensam politik för stabila offentliga finanser, även gentemot de stora länder som inte klarar av att själva minska sina underskott. Samtidigt måste vi nu bryta motståndet mot en öppen arbetsmarknad och en inre marknad för tjänster och kunskap. Europas socialdemokrater vill hellre bygga upp nya hinder, behålla underskotten och öka bidragsberoendet. I den konflikten måste jobblinjen vinna före bidragslinjen.

 – Den stora utmaningen för att skapa större social trygghet och för att minska utanförskap är att nu genomföra åtgärder som kan ge fler jobb och fler människor i arbete. Det handlar om att göra den inre marknaden för tjänster och kunskaper öppen för alla. Vi måste göra det möjligt för små företag att växa genom att minska byråkrati och säkra riskkapital för framtidens investeringar. Vi måste göra det möjligt för alla regioner att växa genom att låta ny teknologi öppna den inre marknaden för alla delar av unionen. Vi måste tala mindre om målen 2020 och mer om åtgärderna 2010 avslutade Gunnar Hökmark.