Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Ytterligare krav på den inre marknaden

  • av

– EU:s inre marknad är avgörande för att skapa tillväxt och arbetstillfällen i EU. Vi ställer nu ytterligare krav på åtgärder för att öka öppenheten och minska byråkratin för Europas tjänsteföretag.

Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, efter att EPP-kongressen i Bukarest enhälligt antagit den resolution om EU:s inre Marknad  som han ansvarat för.

– EU:s inre marknad måste reformeras för att främja framväxten av en kunskapsbaserad och gränsöverskridande tjänsteekonomi. Det är den viktigaste tillväxtreformen för att Europa ska ta sig ur krisen och det är därför glädjande att kongressen ställt sig bakom denna linje.

– Vi måste säkerställa att medlemsstater fullt ut genomför befintlig EU-lagstiftning på nationell nivå. För att skapa förutsättningar för en tillväxtskapande europeisk tjänstesektor måste vi undanröja alla hinder och anpassa lagstiftningen till en modern tjänsteekonomi, avslutar Gunnar Hökmark.