Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Vi behöver kraftigt höja ambitionerna i EU:s digitala agenda

– Den digitala ekonomin är EU:s viktigaste tillväxtmotor. För att utnyttja dess fulla potential krävs ambitiösare mål och konkreta reformer. Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen och parlamentets rapportör för radiospektrum och för EU:s bredbandsriktlinjer när Europaparlamentets Industriutskott idag diskuterade nästa steg i EU:s digitala agenda.

– EU:s bredbandsmål för 2020 bör vara 100 megabit till alla EU:s hushåll och 1 gigabit till 50 procent av EU:s hushåll. Det är en radikal ambitionshöjning från de nuvarande målen men om Europa ska bli hemvist för framtidens innovationer och tjänster måste vi uppmuntra byggandet av världens snabbaste bredband, fortsätter Gunnar Hökmark.

– Att uppdatera gamla kopparnät är ingen långsiktig lösning för att uppmuntra byggandet av fibernät inom EU. Vi måste skapa förutsättningar för att driva investeringar från föråldrade bredbandsnät till fibernätverk som kan leverera obegränsad hastighet och kapacitet, säger Gunnar Hökmark vidare.  

– För att vinna det globala racet om 4 och 5 G behöver vi redan nu besluta om ytterligare spektrumallokeringar för mobilt Internet. Genom att öppna upp 700 MHz-bandet för mobilt bredband i hela EU bygger vi kapacitet som är helt avgörande för framtidens tillväxtgenererande digitala samhälle.

– En avgörande hörnsten för att skapa en gemensam europeisk telekommarknad är att alla medlemsstater genomför redan beslutad lagstiftning på nationell nivå. Detta gäller såväl telekompaketet och spektrum för mobilt bredband inom 800 MHz bandet, avslutar Gunnar Hökmark.