Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Vi behöver återupprätta marknadsekonomin för banker

– Vi behöver återupprätta marknadsekonomin för banker. Ägarna måste ta det fulla ansvaret även när banker går dåligt och lagstiftningen som möjliggör avveckling av konkurshotade banker oavsett storlek. Vi måste ha en gemensam Europeisk lagstiftning som säkrar betalnings- och finansieringssystemen utan att slå vakt om den enskilda banken, och dess ägare. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen, när han idag inledde parlamentets arbete om en europeisk bankkrislagstiftning.

– Det är inte genom att skapa nya unioner inom unionen som vi skapar stabilitet och förtroende i banksektorn utan genom en bättre övervakning, bättre kapitaltäckning och bättre lagstiftning kring hur dåliga banker hanteras, sa Gunnar Hökmark vidare.

– Den europeiska lagstiftningen bör kompletteras med möjligheten till statliga garantier liksom tillfälligt statligt ägande vilket i en systemkris kan vara det enda som återställer förtroendet, fortsatte Gunnar Hökmark

– Vi har ett ansvar att lagstifta så att EU kan bli en dynamisk och konkurrenskraftig ekonomi. Den union vi har måste vi slå vakt om och utveckla innan vi skapar nya institutioner som riskerar att splittra snarare än att stärka EU, avslutade Gunnar Hökmark.