Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Välkommet forskningsförslag

– Vetenskaplig spetskompetens och nyfikenhetsbaserad forskning bör vara de viktigaste delarna i EU:s forskningsfinansiering. Ökade investeringar inom forskning och vetenskap är nödvändiga för att skapa tillväxt och utveckla Europa till en världsledande kunskapsekonomi. Jag är därför glad att EU-kommissionen nu skapar skärpta förutsättningar för grundforskning och innovationer.

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP, med anledning av EU-kommissionens förslag till ett nytt flerårigt program för forskning och utveckling (2013-2020)

– I Europaparlamentets fortsatta behandling kommer jag fortsatt driva kraven på minskad byråkrati och förenklade regler, ökad rörlighet bland Europas forskare samt att vi öppnar upp forskningsprogrammen för forskare från länder utanför EU i syfte att skapa globala forskningskluster i Europa.

Presskontakt

Per Heister
+46 736 82 80 90 (mobil Sverige)
+32 496 645 530 (mobil Belgien)
+32 228 426 97 (kontor Bryssel)

Gunnar Larsson
+32 497 915 189 (mobil Belgien)