Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Tillväxt kräver handel och handel kräver transporter

Det är genom att bli världens mest öppna ekonomi som Europa kan bli världens mest attraktiva ekonomi. Tillväxt kräver handel och handel kräver transporter. Varje reglering eller politiskt beslut som försvårar handel eller transporter försvagar kunskapsekonomins möjligheter och europeisk konkurrenskraft.

Globalt ledande företag kommer bara kunna växa i Europa om de har en full tillgång till en stor europeisk marknad och samtidigt kan vara centra för globala nätverk av kunskap, produktion och tjänster.  Det sa moderaternas Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen när han talade på Tulldagen 2013 i Stockholm.

Den öppna och konkurrensutsatta ekonomin är avgörande för Europa och det är avgörande för Sveriges möjlighet att vara ett ledande välfärdssamhälle.  Regleringar som hindrar fri rörlighet och fri handel är det enskilt största hotet mot Europas väg ut ur krisen. De skulle också motverka framväxten av kunskapsintensiva företag med sina centra i EU. 

Europeisk tillväxtpolitik måste sikta på att europeiska företag ska kunna förena tillverkning, tjänster, forskning och transporter inom ramen för ett fritt flöde världen över och inom Europeiska Unionen, sa Gunnar Hökmark.