Pressmeddelande: Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen i Europaparlamentet

  • av

Gunnar Hökmark har varit Europaparlamentets ansvariga rapportör för EUs nya banklagstiftning som innebär förändringar i bankkrislagstiftningen. Den nya lagstiftningen innebär att de internationella reglerna om total loss absorbing capacity (TLAC) ska införas. Europarlamentets ekonomiutskott har nu röstat för Gunnar Hökmarks förslag till ny lagstiftning.

Syftet med bankkrislagstiftningen som infördes efter finanskrisen är att bättre kunna hantera banker i kris och att säkerställa att det i första hand inte är skattebetalare som ska rädda en krisande bank. Istället är det aktieägare som ska bära sina skulder, en princip som kallas bail-in.

Den lagstiftning som Gunnar Hökmark ansvarat för och nu fått stöd för innebär stabilare banker med nya hårda krav, samtidigt som det säkerställs att de nya kraven på banker inte negativt påverkar deras förmåga att bidra till investeringar och tillväxt.

“Med TLAC blir banker stabilare och lättare att hantera i kriser. Samtidigt med införandet av dessa nya kapitalkrav vill jag säkerställa att vi inte utöver detta lägger för stora bördor på bankerna eller att mindre banker påverkas oproportionerligt mycket”, säger Gunnar Hökmark.

Förslaget kommer nu att förhandlas med Rådet för att sedan slutgiltigt kunna röstas i Europaparlamentet i slutet av året.