Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Stabilare grund för det europeiska banksystemet

– Nu tydliggörs ansvaret för hur bankkriser ska hanteras. Det säger moderaternas Gunnar Hökmark, Europaparlamentets rapportör för bankkrislagstiftning, efter att han under måndagskvällen fått ett brett stöd för sitt förslag till europeisk lagstiftning om hur banker i kris och bankkriser ska hanteras.

– Dels kommer ägares och långivares ansvar att bli tydligt och leda till ökad disciplin och ökade krav på bankers förmåga att hantera kriser. Dels klargörs villkoren för att medlemsstaters regeringar och myndigheter ska kunna gripa in med offentligt ägande för att säkra bank- och betalningssystemets stabilitet i tider av finansiell kris. Det ska ske under former som ger skattebetalarna största möjliga säkerhet när det offentliga tar risker för att säkra en enskild bank.

I den text som Ekonomiska utskottet antog har förslaget om att tvinga medlemsstaters stabilitetsfonder att låna till andra medlemsstater tagits bort.

– Nu avser jag att så snart som möjligt inleda samtal och förhandlingar med medlemsstaternas företrädare i rådet i syfte att snabbt uppnå en lagstiftning som tydliggör europeiska bankers ansvar och som ger det europeiska banksystemet en stabilare grund. Därmed uppnås mycket av syftet med de olika förslagen om en bankunion, avslutar Gunnar Hökmark.