Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Socialdemokraterna i Europaparlamentet vill ge EU mer makt över skattepolitiken

  • av

Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet välkomnar Kommissionens förslag om att upphäva kravet på enhällighet i Rådet vid beslut i skattefrågor. Det skulle leda till att ett antal stora medlemsländer kan införa ny beskattning som kan skada mindre exportberoende länder som Sverige.

”Det är anmärkningsvärt att den socialdemokratiska gruppen vill ge EU och de stora medlemsländerna makt att införa beskattning som allvarligt skulle skada Sverige. Rätten för varje medlemsland att fatta egna beslut om beskattning är grundläggande. Beskattning är ett viktigt verktyg för mindre länder för att konkurrera med länder som har större marknader”, säger Gunnar Hökmark.

”För att upphäva kravet på enhällighet krävs att alla medlemsländer är överens. Nu måste den svenska regeringen och deras partikamrater i Europaparlamentet stå upp för rätten för varje medlemsland att besluta om beskattning. Jag förväntar mig att de tar avstånd från förslaget som nu drivs av den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet”, säger Gunnar Hökmark.