Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Roaming måste avskaffas

– Genom en att skapa en gemensam europeisk marknad för telekomtjänster kan vi avskaffa behovet av roaming.

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp EPP, när Europaparlamentet idag började sin behandling av den nya roamingregleringen.

 – I ett första steg bör höga konsumentpriser på roaming lösas genom att skapa bättre förutsättningar för en fungerande konkurrens. Vi måste skapa möjligheter för ny teknik och nya aktörer att konkurrera på roamingmarknaden

 – En öppen telekommarknad som ger möjligheter till gränsöverskridande samtal utan några hinder skapar förutsättningar för avskaffandet av roaming. Roaming är en gammaldags företelse som vi nu bör reformera för att lämna bakom oss.  

– Pristaket i den nuvarande roamingregleringen har inte lett till forsatt prispress på konsumentnivå. Vi måste säkerställa att inte rådande marknadsstrukturer cementeras och att priserna låser sig på den reglerade nivån istället för att pressas nedåt, sa Gunnar Hökmark.