Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Reformer och återhållsam finanspolitik fortsatt nödvändiga

– Kommissionens roll för medlemsstaternas finanspolitik är att säkerställa
att alla håller sig till de ramverk och regler vi satt upp, inte att diktera
enskilda medlemsstaters politiska prioriteringar för skattenivåer eller
satsningar.

Det säger Gunnar Hökmark, viceordförande i Europaparlamentets största
partigrupp, EPP-gruppen, i en kommentar till omröstningen om EU-kommissionens
årliga tillväxtöversikt.

– Det är många som på senare tid hävdat att krisen skulle vara över men för
att Europa ska komma på fötter igen krävs att vi genomför strukturella reformer
för ökad tillväxt och är fortsatt återhållsamma med de offentliga finanserna,
inte minst i de södra medlemsstaterna, avslutar Gunnar Hökmark.