Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Överenskommelse mellan Parlamentet och Rådet för energiunionens mål och styrsystem

Bryssel, 20 juni 2018

Under natten till onsdagen den 20 juni nåddes en överenskommelse mellan Parlamentet och Rådet för energiunionens mål och styrsystem.

— Jag är nöjd med överenskommelsen, det har varit svåra förhandlingar men det gick vägen. Mitt mål har varit att stimulera marknadsreformer och fri prisbildning, och det har vi uppnått, säger Gunnar Hökmark (M) som har varit ansvarig förhandlare för EPP-gruppen, efter nattens förhandlingar.

Överenskommelsen slår fast målsättningar och system för uppföljning som täcker ett brett spektra av europeisk energi- och klimatpolitik, framför allt vad gäller den inre marknaden, konkurrenskraft, klimat, förnybar energi och energieffektivitet.

— Särskilt viktigt är att vi nu har målsättningar för att främja marknadsbaserade priser på energimarknaden. Det är en enskilt största och viktigaste reformen för att skapa konkurrenskraftiga marknader med innovation och investeringar, och vi har nu tagit ett viktigt steg i rätt riktning, fortsätter Hökmark.

En annan betydande del av uppgörelsen är att EU:s medlemsstater kontinuerligt ska redovisa eventuella planerade energiprojekt med tredje land, varpå EU-kommissionen ges en möjlighet att utvärdera de politiska konsekvenserna.

— Nord Stream 2 är det tydligaste exemplet på hur Europa misslyckats med att göra verklighet av våra ambitioner med att slå oss fria från beroendet till rysk gas. Jag är därför väldigt nöjd med att det hårda arbetet lönade sig. Nu kommer vi på ett tidigt stadie kunna diskutera de politiska konsekvenserna av olika energiprojekt på högsta nivå.

Överenskommelsen innebär att EU nu är på rätt spår för att nå Parisavtalets mål om utsläppningsminskningar. Medlemsstaterna ska anta långsiktiga strategier för energi- och klimatarbetet, där Parisavtalets mål blir vägledande för vad EU och dess medlemsstater behöver uppnå.

—Jag är mycket nöjd med överenskommelsen. Nu har vi sett till så att EU:s klimatarbete bygger på Parisavtalets mål om utsläppsminskningar. EU:s medlemsstater och EU-kommissionen ska nu anta strategier för att uppnå noll nettoutsläpp så tidigt som möjligt, vilket ligger helt i linje med våra åtaganden under Parisavtalet.