Hoppa till innehåll

Pressmeddelande om prioriteringar i EU:s långtidsbudget

  • av
– Det är glädjande att vi kunnat enas om att sätta forskning och utveckling högt bland EU:s prioriteringar, sa Gunnar Hökmark (m) när Europaparlamentet på onsdagen debatterade EU:s långtidsbudget. Gunnar Hökmark är vice ordförande i parlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, och ledamot av det ekonomiska utskottet.

– Jag beklagar den brist på ledarskap som består i bristen på verkliga prioriteringar i budgeten. Vi kan inte fortsätta att begära mer pengar till allt, utan måste bestämma oss för vad som hör till framtiden och vad som inte lägre är lika viktigt som det en gång var. Verkligt ledarskap förutsätter att man ger besked om vad som är viktigast och viktigt och vad som inte är lika viktigt.

– I debatten har det sagts att EU kan göra bättre än medlemsstaterna och att EU därför skall ha egna och mycket mer resurser. Till det vill jag säga att jag djupt ogillar oberättigat EU-gnäll och Brysselgnäll. Men i lika hög utsträckning ogillar jag medlemsstatsgnäll. Precis som EU använder medlemsstaterna generellt sina budgetar till viktiga saker, som sjukvård och sociala skyddsnät, och på ett ansvarsfullt sätt.

– Jag vill uppmana kommissionen att i sitt budgetarbete visa ledarskap genom att vara tydligare i sina prioriteringar än Europaparlamentets majoritet lyckats med, avslutade Gunnar Hökmark