Hoppa till innehåll

Pressmeddelande om EU:s konkurrenspolitik

Det faktum att president Sarkozy i frågan om fördragets formulering om konkurrenspolitiken fick sin vilja igenom är ett bakslag för europeisk konkurrenspolitik. Nu måste kommissionen visa att den kan skärpa sin konkurrenspolitik vad gäller att statsstödet ska minskas och när det gäller gränsöverskridande företagsköp, franska eller inte franska, sa Gunnar Hökmark.