Hoppa till innehåll

Ökad tillgång till riskkapital

  • av

Pressmeddelande: Ökad tillgång till riskkapital

– Med Europaparlamentets beslut om alternativa investeringsfonder har vi lagt grunden för en öppen lagstiftning som ger europeiskt riskkapital möjlighet att utvecklas och fungera inom hela den inre marknaden. Det är värt att notera att EU nu öppnas för riskkapital från andra delar av världen samtidigt som europeiska fonder inte hindras från att investera i andra delar av världen.

– Det är bra för pensionssparande, för investeringar och för Europas finansiella marknader. Ett förslag som från börja var protektionistiskt och hindrande har nu förändrats till att lägga grunden för en öppnare europeisk kapitalmarknad.

Det säger Gunnar Hökmark, moderat Europaparlamentariker och vice ordförande för parlamentets största partigrupp EPP, efter en votering om ett direktiv som reglerar allmänna investeringsfonder.

– Nu kommer europeiska riskkapitalfonder inte att drabbas av nackdelar gentemot andra ägarformer samtidigt som det med ett ”europeiskt pass” blir lättare både för EU-fonder och för utländska fonder att agera och investera i EU. Det är bra för Sverige som har en av de mest dynamiska riskkapitalmarknaderna, säger Gunnar Hökmark.