Pressmeddelande: Nya momsregler – nu kan Sverige sänka momsen på e-böcker

  • av

Efter beslut i Europaparlamentet och Rådet kommer det nu bli möjligt för Sverige och EUs övriga medlemsländer att sänka momsen på e-böcker och nättidningar. De nya reglerna innebär att medlemsländer får större frihet att tillämpa reducerad moms på varor, däribland e-böcker och nättidningar. I dag är momsen på tryckta skrifter sex procent, medan samma skrift i digital form har 25 procent moms.

”Vi är många som under många år har jobbat för att få på plats nya momsregler. För mig har det varit viktigt att säkerställa enklare regler som dels underlättar för medlemsländerna och dels gör det lättare för företag att verka i flera länder. Det är förslag som jag själv lagt och fått stöd för i Europaparlamentets ekonomiska utskott.”

”Det är glädjande att vi nu i både Europaparlamentet och i Rådet har nått uppgörelser som gör att Sverige och andra medlemsländer kan tillämpa enhetlig moms på tryckta och digitala skrifter”, säger Gunnar Hökmark.