Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Nya institutioner inom EU löser inte dagens strukturella problem

  • av

– Nya institutioner inom EU löser inte dagens strukturella problem. Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, när parlamentet debatterade eurons framtid.

– Vi underskattar både Unionens styrkor och möjligheter inom nuvarande lagstiftning och institutioner . EU är världens största ekonomi men vi har inte lyckats att också göra den till den största och mest dynamiska marknaden. Jag känner oro över de förslag på nya institutioner och regler som nu framförs. De riskerar att splittra och fragmentera snarare än att utnyttja de möjligheter som högre ambitioner för den inre marknaden skulle skapa. Om vi inte gör rätt nu, riskerar vi att skapa en svagare union genom mer fragmentering, underströk Gunnar Hökmark i debatten.

– Vi behöver bättre banktillsyn och bättre hantering av banker i kris, det kan vi uppnå med dagens institutioner.

– Vi behöver stabilare offentliga finanser i medlemsstaterna och i EU men det finns redan ramverk som nu måste följas.

– Vi behöver en entreprenörsvänlig inre marknad. Kommissionen men också medlemsstaterna måste riva hinder såväl inom som mellan länder..

– Vi behöver lägre skatter, inte nya skatter.

– Vi behöver strikt tillämpa den inre marknadens avregleringar och förenklingar som ”The singel rule book”.

– Vi kan skapa ett starkare Europa redan idag. Vi behöver inte inrätta och vänta på nya institutioner och nya unioner inom den Europeiska Unionen, avslutade Gunnar Hökmark.