Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Nu höjs ambitionerna i EU:s bredbandspolitik

– Bredbandsutbyggnad som delfinansieras av EU-medel ska leverera 1 gigabyte per sekund i storstäder och 100 megabyte per sekund på landsbygden. Jag är glad att jag nu fått industriutskottets stöd kring mina förslag om att kraftigt höja ambitionerna i EU:s bredbandssatsningar.

Det säger Gunnar Hökmark, vice ordförande för Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen, och ansvarig i EPP-gruppen för att ta fram Europaparlamentets beslut om hur EU ska bidra till finansieringen av gränsöverskridande bredbandsnät och digitala tjänster

– Om Europa ska bli hemvist för framtidens innovationer och tjänster måste vi ha världens snabbaste bredband. De vässade kriterierna för utbyggnad av hög-hastighetsbredband kommer att bana väg för en utveckling där framtidens tillväxt kan skapas genom ultrasnabba digitala motorvägar i Europa.

– Det bör främst vara marknadens ansvar att finansiera utbyggnad av bredband. EU stöd kan emellertid agera katalysator för investeringar i områden och hastigheter där det idag inte finns något marknadsintresse. Nätverk som finansieras av EU medel måste vara öppna för konkurrens och inga tjänster ska kunna blockeras i dessa nätverk.

– Om vi inte höjer målen för bredbandsutveckling på landsbygden kommer den digitala klyftan mellan stad och landsbygd att öka än mer. Storstäder kommer att gå före medan landsbygden blir förvisad till att investera i långsamma bredbandsuppkopplingar. Det är fel väg att gå om vi vill att hela Europa ska vara konkurrenskraftigt, avslutar Gunnar Hökmark.