Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Nord Stream 2 ska omfattas av europeisk lagstiftning

– Nord Stream 2 kommer i grunden att förändra den europeiska gasmarknaden och cementera ett europeiskt beroende av rysk gas. Den kommer att koncentrera 26 procent av Europas totala gaskonsumtion och 80 procent av den europeiska importen av rysk gas till en rutt. Mitt och parlamentets krav har varit att Nord Stream 2 ska omfattas av europeisk lagstiftning och det är också kärnan i överenskommelsen.

Det säger Gunnar Hökmark (M) efter att förhandlingarna om en ändring av EU:s gasdirektiv avslutats under natten till onsdagen.

– Ryska statskontrollerade Gazprom har länge använt sin dominerande position i Central- och Östeuropa till att manipulera priser och villkora gasleveranser på ett sätt som har underminerat konkurrens och Europas energisäkerhet. Nord Stream 2 kommer nu inte att kunna operera i ett juridiskt vakuum utan behöver rätta sig efter europeisk lagstiftning

– Givet hur mycket som stått på spel under förhandlingarna är jag nöjd med utgången. I första hand hade jag önskat att Europa minskar sitt beroende av naturgas, än mer rysk sådan, men det är en framgång att vi nu har en lagstiftning på plats som klargör att i Europa gäller europeisk lagstiftning.

Överenskommelsen gör det dock möjligt att tillämpa undantag och visst utrymme för tolkning i hur EU-rätten ska appliceras på nya gasledningar. Gunnar Hökmark menar därför att ett stort ansvar faller på den svenska regeringen.

– Det finns ett kommpakt motstånd i Europa mot Nord Stream 2, inte minst från Polen och andra direkt drabbade länder. Jag är bekymrad över den passivitet som den svenska regeringen uppvisat, men nu behöver de ta ansvar för att den här lagstiftningen implementeras korrekt och att EU-rätten i alla lägen värnas.