Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Nord Stream 2 ska följa europeisk lag – omröstning i Europaparlamentet

I dag på förmiddagen har Europaparlamentets utskott för industri, forskning och energi röstat igenom en ändring till rådande gasmarknadsdirektiv som i praktiken innebär att Nord Stream II, om den byggs, skulle falla under europeisk lag. Det görs möjligt genom att definitionen av de gasledningar som omfattas av lagstiftningen utökas till att även inkludera de som löper emellan en EU-medlemsstat och ett tredje land.

─ Det här är resultatet av enträget arbete på flera nivåer, säger Gunnar Hökmark som deltog i förmiddagens omröstning och som länge påtalat riskerna med att öka beroendet av rysk gas.

─ Den här lagstiftningen är dock inte särskilt riktad mot Nord Stream II, utan ett logiskt konstaterande att europeisk lagstiftning ska gälla på de europeiska energimarknaderna, så som det alltid varit tänkt.

─ Det handlar om att säkerställa konkurrens och en fungerande europeisk marknad. Nord Stream II, liksom andra nya gasledningar, berörs självfallet. Syftet med Nord Stream II är inte är att bidra till den europeiska marknaden, utan att underminera densamma. Ungefär 80 procent av den ryska gasen till Europa och 26 procent av vår totala gaskonsumtion skulle gå via en rutt om Nord Stream II byggs, vilket skulle göra Europa oerhört sårbart.

─  Gazprom är inget vanligt företag, utan en del av den ryska statens utrikes- och säkerhetspolitiska apparat. Det har aldrig varit den europeiska lagstiftningens syfte att en sådan gasledning ska få operera i ett rättsligt vakuum. Den ryska gasledningen behöver naturligtvis följa europeisk lagstiftning, avslutar Gunnar Hökmark.

Nu väntar förhandlingar mellan europaparlamentet och medlemsstaterna innan lagstiftningen kan träda i kraft.