Hoppa till innehåll

Pressmeddelande ”Löfven och Wallström har devalverat svensk utrikespolitik och våra möjligheter att bidra till fred i Mellersta Östern”

  • av

– Sverige skiljer nu ut sig från de krafter som har gått i täten för en fredsprocess i Mellersta Östern. Det är EU och USA som har varit och är de viktigaste aktörerna för en fredlig tvåstatslösning baserad på ett ömsesidigt erkännande av säkra gränser. Det är allvarligt att Sverige bryter upp från den gemensamma utrikespolitiken i en viktig fråga där EU spelar en avgörande roll. Det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark i en kommentar till regeringens erkännande av en palestinsk stat.

– Nu förenar sig Sverige med de länder som vill minska europeiskt och amerikanskt inflytande i fredsprocessen och i regionen. Samtidigt blir det ytterligt oklart hur Sverige ställer sig till Hamas terrorstyre i Gaza och kampen mot terrorism.

– Istället för att samarbeta inom EU och med USA står Sverige nu på samma lista som Kina och Ryssland, som har helt andra intressen än fred i regionen. Dessa länder, liksom de länder och regimer som vill krossa Israel, kommer inte bidra till att föra fredsprocessen framåt. De ser demokrati och mänskliga fri- och rättigheter som hot mot den egna regimen, inte som förutsättningar för fred.

– Det är inte tillsammans med Israels främsta fiender som Sverige kan bidra till fredsprocessen och en tvåstatslösning. Det är inte genom att försöka försvaga europeiskt och amerikanskt inflytande i regionen som vi bidrar till att stärka demokratins krafter. Stefan Löfven och Margot Wallström har devalverat svensk utrikespolitik och våra möjligheter att bidra till fred i Mellersta Östern, konstaterar Gunnar Hökmark.

 

Kontakt:
Emilie Wiklund

0703656669