Hoppa till innehåll

Löften måste översättas till verklighet

  • av

Löften om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och ett oberoende rättsväsende måste översättas till verklighet.

– Vårt uppdrag som politiker här idag är att definiera problemen och söka finna lösningar till dessa. Till processen hör att Europaparlamentet tydliggör de krav som EU ställer för samarbetet inom det Östra Partnerskapet, om dessa inte tydliggörs riskerar vi att inte nå vårt mål om ett närmare samarbete. Goda intentioner om demokrati, respekt för mänskliga rättigheter och ett oberoende rättsväsende måste bli till verklighet. Se till att röja undan problem istället för att skapa hinder.

– Tuffa politiska diskussioner hålls inte sällan mellan EU:s medlemsstater, och i ett land under transformation som Georgien, är dialog av ännu större betydelse. Jag välkomnar Georgiens tydliga ambition och målsättning att finna konsensus och hyser stora förhoppningar om att detta kan översättas till verklighet. Så öppnade idag ordförande Gunnar Hökmark sammanträdet för den politiska kommittén för mänskliga rättigheter och demokrati inom det Östra Partnerskapet Euronest parlamentariska församling, i Tbilisi, Georgien.