Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Inga vinnare på finansiell transaktionsskatt

– En skatt på finansiella transaktioner löser inga av Europas problem utan kommer enbart att skapa nya. Det blir dyrare med handel över gränserna och det kommer att bli än dyrare
att finansiera de rekordstora underskott som flera medlemsstater dras med.

Det säger idag Gunnar Hökmark (m), ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp EPP, med anledning av att Europeiska Kommissionen meddelat att den i början av oktober kommer att lägga ett förslag om införande av en finansiell transaktionsskatt i samtliga 27 medlemsstater.

– Europeiska finansmarknader kommer att förlora gentemot andra delar av världen. Det enda resultatet av en sådan skatt är att stora delar av handeln med finansiella instrument flyttas från EU till New York och Shanghai och för de delar som blir kvar kommer kostnaderna att öka, vilket i slutändan drabbar banksparare och konsumenter. Det finns inga vinnare på det här förslaget förutom ledningarna på börserna utanför EU, avslutar Gunnar Hökmark.