Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Hökmark får stöd för krav på världens snabbaste bredband

  • av

 – Jag är glad att utskottet idag har ställt sig bakom mitt krav om alla européer ska ha tillgång till bredbandshastigheter på 100 Mbit/s varav 50 procent av hushållen ska ha tillgång till 1 Gbit/s senast 2020. Det är en radikal ambitionshöjning av bredbandsmålen i EU:s digitala agenda som skapar förutsättningar för att morgondagens innovationer och tjänster ska utvecklas i Europa.

Det sa Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen efter att Europaparlamentets industriutskott antagit en resolution om EU:s digitala agenda.

– Det är även glädjande att industriutskottet har stött mitt krav om att påbörja processen för att öppna upp 700 MHz bandet för mobil datatrafik. Genom paneuropeiska licenser tar vi ett viktigt steg mot att bygga en gemensam europeisk telekommarknad. Att skapa mer kapacitet och utrymme i våra mobilnät är en av EU:s viktigaste tillväxtreformer och det är nu upp till medlemsstaterna att leverera, avslutade Hökmark.