Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Hökmark ansvarig för uppföljning av telekompaketet

  • av

Gunnar Hökmark blir ansvarig i EPP-gruppen för att ta fram Europaparlamentets betänkande om hur EU:s telekompaket skall genomföras. Paketet med nya EU regler för elektronisk kommunikation antogs 2009. 

– Jag kommer att arbeta för att samtliga EU:s medlemsstater fullt ut genomför de viktiga principer som Telekompaketet slår fast såsom fri konkurrens, rättsäkerhet för Internetanvändare, tillgång till ett fritt och öppet Internet, politiskt oberoende tillsynsmyndigheter och hantering av radiospektrum.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen.

– Telekompaketet spelar en viktig roll i arbetet med att bygga en gemensam europeisk telekommarknad. Om vi ska lyckas att skapa en digital marknad för 500 miljoner konsumenter måste vi säkerställa att samtliga EU:s medlemsstater genomför telekompaketet fullt ut i nationell lagstiftning, säger Hökmark

– Den digitala ekonomin är en avgörande katalysator för ekonomisk tillväxt i Europa. Trots att telekompaketet skulle införas i maj förra året släpar vissa medlemsstater fortfarande efter i genomförandet på nationell nivå. Det duger inte om vi vill skapa tillväxt i Europa, avslutar Hökmark.