Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmarks förslag till ny banklagstiftning antagen

”Att Europaparlamentet nu antar den nya banklagstiftningen är ett viktigt steg i färdigställandet av Bankunionen. Överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet innebär att vi kan reducera riskerna i det finansiella systemet samtidigt som vi värnar bankers möjlighet att bidra till investeringar och tillväxt. Jag är nöjd med den balans vi lyckades uppnå i överenskommelsen”, säger Gunnar Hökmark, ansvarig för lagstiftningen.

”Med denna överenskommelse som nu fått stöd i Europaparlamentet har vi möjliggjort för beslut om fler riskreducerande åtgärder som kommer öka den finansiella stabiliteten och därmed leda till att det blir möjligt att fördjupa Bankunionen.”, säger Gunnar Hökmark.

Europaparlamentets ekonomiutskott röstade under tisdagen för överenskommelsen mellan Europaparlamentet och Rådet om förändringar i bankkrisdirektivet. Det här är en del av det riskreducerande paket som Kommissionen presenterade 2016 och som innebär att en internationell standard, TLAC (Total loss-absorbing capacity), med högre krav på subordinerad skuld för stora systemviktiga banker införs i EU. Gunnar Hökmark har varit ansvarig rapportör och lett förhandlingarna i Europaparlamentet och med Rådet. Europaparlamentet kommer nu slutligen att ta ställning till överenskommelsens under plenarsessionen i april.