Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark vald till ordförande i Partnerskapskommitté

Gunnar Hökmark blir ordförande i det viktigaste, politiska utskottet i EU:s östra partnerskaps parlamentariska församling. Han valdes i dag när 110 parlamentariker från EU och fem av medlemsländerna i det östra partnerskapet, Euronest, hade sitt konstituerande sammanträde i Bryssel.

Sedan Euronest sattes upp för tre år sedan har Vitrysslands medverkan varit en stötesten. Nu har EU och de övriga medlemmarna enats om att tillsvidare utestänga Vitryssland ur den demokratiska gemenskapen.

– Så snart demokrati med fria och hemliga val råder i Vitryssland är landet välkommet att delta i EU:s granskapsamarbete, säger Gunnar Hökmark (m) som också är vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP-gruppen. 

– Euronests möte idag innebär ett historiskt steg mot ett närmare samarbete mellan EU och våra närmaste grannländer. Detta är ett samarbete som vi svenskar drivit hårt.

– Genom att knyta täta band mellan EU och Ukraina, Georgien, Armenien, Azerbajdzjan och Moldavien stärker vi grannländernas utveckling både ekonomiskt och demokratiskt, vilket får omfattande positiva effekter också för det europeiska samarbetet, understryker Gunnar Hökmark.