Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om EU-kommissionens förslag till finansiell transaktionsskatt

  • av

– En skatt på finansiella transaktioner är enligt alla bedömare, inklusive EU-kommissionen, negativ för tillväxten. Transaktionsskatten kommer därmed knappast hjälpa Europa till tillväxt.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och viceordförande för dess största partigrupp, EPP-gruppen, sedan EU-kommissionen idag presenterat sitt nya förslag till en skatt på finansiella transaktioner som planeras att införas i elva av EU:s medlemsstater.

– Vi hade den här typen av skatt i Sverige och erfarenheten är entydigt negativ. Den gör handel och investeringar dyrare och liksom den svenska värdepappershandeln flydde till London kommer motsvarande nu ske från Frankfurt och Paris till Shanghai och Singapore.

– Tillväxten för 2013-2014 beräknas bli mellan 0,5-1,5 procent. Transaktionsskatten kan enligt kommissionens egna beräkningar minska tillväxten med så mycket som 1,7 procent. I ett läge när ekonomisk tillväxt är den viktigaste komponenten för att få Europa på fötter är det därför svårt att tänka sig ett sämre förslag än just detta, avslutar Gunnar Hökmark.

Kommissionens förslag till skatt på finansiella transaktioner kommer att tillämpas av Österrike, Belgien, Estland, Frankrike, Tyskland, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien och Spanien från och med 1 januari 2014.