Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark om den nya kommissionen

  • av

– Det är utomordentligt bra och glädjande att den svenska kommissionären Cecilia Malmström får ansvar för handelsfrågorna. En av de främsta tillväxtmotorerna för hela Europa blir ett  nytt handelsavtal med USA, som Cecilia kan driva fram.

– Det är viktigt att vi snabbt får en ny kommission på plats eftersom EU står inför stora utmaningar, fortsatt med ekonomin men kanske framför allt mest akut med hoten mot Ukrainas självständighet och framtid, säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet Gunnar Hökmark.

– Vi kan alla ha synpunkter på enskilda kommissionärer eller på fördelningen av ansvarsområden, men det har varit en grannlaga uppgift för kommissionsordföranden att balansera olika ambitioner, nationella intressen och politiska ambitioner. Nu är inte tid för politiska markeringar eller försök att göra om kommissionen till en europeisk regering. Kommissionen skall främst slå vakt om EUs grundlagar och därmed slå vakt om de små staternas rätt mot de stora, men också ta initiativ på de områden där problem löses bäst på EU-nivå.

– Jag är särskilt nöjd med att Kommissionens ordförande tagit fast på mitt krav att en kommissionär har i  uppdrag att förenklingar och avreglering. Regelförenkling och ökat utrymme för enskilda initiativ och företagsamhet är, liksom handelsavtalet med USA, helt central för att Europa skall växa och att nya jobb skapas. Jag ser också mycket fram emot ett nära samarbete med den förre Estniske statsministern Andrus Ansip om en gemensam Europeisk digital marknad, avslutar Gunnar Hökmark.

Etiketter: