Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark fått stöd för mer av konkurrens i tjänstesektorn

– Det är glädjande att utskottet idag ställt sig bakom mitt krav på att EU:s konkurrensregler ska gälla oavsett om tjänsterna utförs av privata eller offentliga tillhandahållare. Det är viktigt att vi får konkurrens också i den offentliga delen av vår ekonomi.

Det säger Gunnar Hökmark, ledamot av Europaparlamentet och vice ordförande för dess största partigrupp EPP, efter att ekonomiska utskottet antagit sitt årliga utlåtande om EU:s konkurrenspolitik.

– Inom EU har vi kommit långt i arbetet med att ha en hög grad av konkurrens på de olika marknaderna för varor men på tjänstesidan, där en stor andel utgörs av offentlig verksamhet, har vi inte kommit alls lika långt. Där finns därför en mycket stor tillväxtpotential, avslutar Gunnar Hökmark.