Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Gunnar Hökmark får ansvar för mycket viktig bankfråga i EU

  • av

Gunnar Hökmark har utsetts till Europaparlamentets rapportör för lagstiftningen om bankstrukturer. Syftet med lagstiftningen, som bygger på den s.k. Liikanenrapporten, är att säkra stabilitet för de banker som bedriver både investmentbankverksamhet och traditionell bankverksamhet, såsom in- och utlåning.

 

–    Min ambition är att säkra att vi kan ha banker som är konkurrenskraftiga, med förmåga att bidra till de krediter och investeringar som är en förutsättning för tillväxt, och samtidigt är stabila delar av samhällsekonomin. 

 

–    Det är viktigt att europeiska banker kan bidra till finansieringen av de investeringar som säkrar nya jobb och ökad konkurrenskraft. Min uppfattning är att det inte i första hand behöver vara bankernas struktur som är ett problem utan snarare om deras struktur skapar en riskexponering som riskerar att drabba den finansiella stabiliteten som sådan, säger Gunnar Hökmark.