Pressmeddelande: Europa behöver ökat försvarssamarbete

  • av

EU tar nu ett viktigt kliv mot mer försvarsindustriellt samarbete. Försvarsfonden som syftar till att stödja forskning och utveckling förhandlas nu i europaparlamentet och Gunnar Hökmark arbetar för att den europeiska marknaden ska förbli öppen och konkurrenskraftig.

– Vi har mycket att vinna på ett ökat samarbete och gemensamma utvecklingsprojekt. I Sverige och Europa finns några av världens ledande försvarsindustrier och genom ökat samarbete kan vi uppnå ökad effektivitet och därmed också ett stärkt europeiskt säkerhetspolitiskt samarbete, säger Gunnar Hökmark.

– Men det är avgörande att vi gör det här tillsammans med viktiga strategiska partners och skapar en europeisk marknad som är öppen för de som vill investera i Europa. Det viktigaste är att vi inom EU bygger kapacitet och kunnande och för det krävs en öppenhet gentemot övriga världen.

Gunnar Hökmark föreslår därför att Försvarsfonden öppnas upp för alla försvarskoncerner som verkar inom EU.

– I Sverige har vi en världsledande försvarsindustri inom flera områden som verkat i landet över decennier och århundranden. I dag har delar av industrin amerikanskt och brittiskt ägande, men det gör den inte mindre svensk eller europeisk för det, fortsätter Hökmark.

– För att vi i EU ska behålla och utveckla vår konkurrenskraft på området behöver vi samarbeta med strategiska partners, inte minst USA, Japan, Australien och en rad andra, men också Storbritannien när de så småningom lämnar Unionen.

Här kan du läsa Hökmarks ändringsförslag till EU:s försvarsfond.