Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: Förslag om nya europeiska kapitaltäckningsregler för banker

  • av

Gunnar Hökmark, vice ordförande i EPP-gruppen, Europaparlamentets största partigrupp, har lagt en rad förslag om hur EU-kommissionens utkast till nya kapitaltäckningsregler för den europeiska banksektorn kan utvecklas för att skapa en mer stabil finansiell sektor.

– Från min utgångspunkt är den viktigaste frågan att medlemsstater som har stora finansiella sektorer relativt den övriga ekonomin ges möjlighet till flexibilitet när det gäller lägstanivåerna för kapitaltäckningen. Det är fullt rimligt eftersom det i slutändan är skattebetalarna i respektive medlemsstat som får stå för notan om en bank fallerar, säger Gunnar Hökmark.

– Det är också viktigt att de regler vi nu arbetar fram hanterar de faktiska risker som bankerna har i sina balansräkningar snarare än att försöka stöpa alla i samma form. En balansräkning bestående av bostadslån medför inte samma risk som en fylld med komplexa produkter och jag har därför lagt förslag för fortsatt möjlighet att ta hänsyn till hur olika risker ser ut.

Kommissionen har i sitt förslag också inkluderat en rad detaljerade föreskrifter kring bankernas bolagsstyrning, bl. a. om hur styrelsen ska rekryteras.

– Bolagsrätten och praxis i dessa frågor ser mycket olika ut i olika medlemsstater och därför är det fel att reglera dessa frågor på EU-nivå. Medlemsstaterna bör fortsatt äga denna fråga och det är även viktigt att företagen själva fortsatt kan ha ett inflytande, avslutar Gunnar Hökmark.