Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: EU:s utveckling kan inte drivas av två länder. Så här borde regeringen agera.

  • av

Frankrike och Tyskland undertecknar i dag det så kallade Aachen-avtalet för närmre samarbete mellan de två länderna.

”Aachen-avtalet är ett uttryck för en genuin vilja mellan de två länderna att samarbeta närmre, men också att leda EU-samarbetets utveckling. Europeisk politik kan inte utformas mellan två stater. EU-samarbetet ska vi forma tillsammans”, kommenterar Gunnar Hökmark med anledning av undertecknandet.

”Sveriges regering borde samla de nordiska och baltiska länderna för ett närmare samarbete baserat på Östersjöområdets utmaningar. Om vi inkluderar Norge och Island utgör våra länder 30 miljoner invånare och en av världens 10 största ekonomier. Då kan vi bli en ledande kraft för Europas utveckling.”

”Sveriges regering måste aktivt arbeta för att utveckla säkerhets- och försvarspolitiken. Då kan vi inte fastna i gamla föreställningar om alliansfrihet. Vi bör forma utvecklingen utifrån våra förutsättningar, inte bara följa de stora länderna.”