Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: arbetet med Global Economic Governance inleds

  • av

 – Öppnare världshandel, marknadsbaserade valutor och ansvarsfull penningpolitik. Det är några av de åtgärder som krävs för att möta de obalanser och svagheter som orsakade finanskrisen och som världsekonomin alltjämt står inför, säger Gunnar Hökmark (m), vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen, när han idag inleder arbetet med att ta fram Europaparlamentets syn på EU:s roll i de internationella samarbetsorganen. Rapporten skall också beskriva vilka reformer som behövs för att stärka det monetära samarbetet. 

Finanskrisen blottlade en rad svagheter och skadliga obalanser i världsekonomin som måste lösas. Många av obalanserna är globala och svaret måste därför också vara globalt. EU kan inte agera på egen hand utan är beroende av andra länder som, men också av internationella organisationer som Internationella Valutafonden (IMF) och WTO.

Gunnar Hökmark kommer att se över hur EU:s representation i dessa samarbeten ska utvecklas och vad som bör göras med det monetära systemet som sådant och hur skadliga obalanser kan minskas.

 – EU måste vara närvarande och tala med en tydlig röst i IMF och G20. Samtidigt som vi stärker de finansiella ramverken i Europa är det viktigt att vi får en global marknadsanpassning vad gäller valutor, avslutar Gunnar Hökmark.

Etiketter: