Hoppa till innehåll

Pressmeddelande: EU:s nästa forskningsprogram klart

EU:s forskningsprogram är strategiskt viktigt för svensk och europeisk konkurrenskraft. Resultatet efter förhandlingarna blev bra och jag är nöjd med att vi lyckades säkerställa att vetenskaplig excellens genomsyrar hela programmet

Det säger Gunnar Hökmark (M) efter att en överenskommelse om EU:s forskningsprogram Horisont Europa träffades mellan Europaparlamentet och Rådet under natten till onsdagen

– Samtidigt finns två olösta frågor, den om budgeten och den om Storbritanniens deltagande efter Brexit. Här faller ett tungt ansvar på den svenska regeringen att dels säkerställa en så hög budget och ett så brett inkluderande av Storbritannien som möjligt.

– EU behöver en budgetreform och att investera i forskning innebär ett stort europeiskt mervärde. Jag vill att Europa ska kunna konkurrera med USA och Asien om världens mest kvalificerade forskning och innovation. För att nå dit behöver vi vända trenden och investera mer – i dag befinner sig EU på efterkälken.

– Sverige har några av Europas mest högkvalitativa forskningskluster, men trots det hamnar vi bakom länder som Belgien och Nederländerna i beviljade anslag. Det hör ihop med en forskningspolitik som för länge prioriterat allt till alla i stället för att göra nödvändiga investeringar i svensk spetsforskning.